Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

35 Rechterlijke Uitspraken

35 Tussenuitspraak bestuurlijke lus uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Afwijzing aanvraag pgb voor de realisering van zorg in te kopen bij Crescendo Kinderdagverblijf. Jong kind met ernstige cardiologische problematiek. De kindercardioloog...
Datum uitspraak: 22-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Heenzending van beleidsbepaler – antecedenten – verkrijging belastinggegevens door AFM van de Belastingdienst – Onderdelen u en s van artikel 43c, eerste lid, aanhef, van de...
Datum uitspraak: 2-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "De Hagen Hollum" vastgesteld.
Datum uitspraak: 19-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overgangsrecht Wet dieren niet van toepassing op herstelsancties. Ex tunc toetsing herstelsancties
Datum uitspraak: 5-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 september 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Benedeneind ZZ tussen 283 en 285" vastgesteld.
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 oktober 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Maartensdijk 2012" vastgesteld.
Datum uitspraak: 30-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 juni 2012 heeft de minister de ten behoeve van [appellant] afgegeven verklaring van geen bezwaar ingetrokken.
Datum uitspraak: 22-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Maatregel opgelegd door eigenrisicodrager. Algehele weigering WIA-uitkering. Omdat verblijf in het buitenland onmiskenbaar van invloed kan zijn op de re-integratie van...
Datum uitspraak: 26-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Noodzakelijk medisch onderzoek voor de beoordeling WIA-aanvraag van appellante die inmiddels op Aruba woont. Artikel 46a van de Wet WIA en artikel 7 van het Convenant. Uit het stelsel...
Datum uitspraak: 30-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 oktober 2014, kenmerk 14RB000099, heeft de raad het bestemmingsplan "Elst, Rijksweg Zuid 1-3-5" (hierna: het plan) vastgesteld. Bij besluit van 20 november 2014 heeft...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature