Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

52 Rechterlijke Uitspraken

52 Tussenuitspraak bestuurlijke lus uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Bijstand. Schending inlichtingenplicht. Op geld waardeerbare activiteiten (optreden als muzikant). Schatting van de inkomsten door verweerder is onvoldoende inzichtelijk.
Datum uitspraak: 10-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Betalingen aan verhuurder worden niet aangemerkt als betalingen aan eiser. Verweerder heeft onvoldoende onderzocht of eiser daadwerkelijk meer uitkering heeft ontvangen...
Datum uitspraak: 17-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

PW, Informatieverstrekt en met contactambtenaar gesproken over aanneem-overeenkomst. Indien info vragen opriep, had het op de weg van verweerder gelegen eiser hierover te bevragen. Recht...
Datum uitspraak: 29-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing bijstandsaanvraag dak- en thuisloze en adresloze. Ook al is de aanvraag afgewezen voor wat betreft de aanvraagdatum, dan nog moet aan de verzochte ingangsdatum in het verleden...
Datum uitspraak: 20-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstand. Niet gemelde werkzaamheden in verband met money transfers. Voldoende gemotiveerd betwist dat appellante de transacties heeft verricht.
Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 februari 2016 heeft het college een ontgrondingsvergunning verleend aan Rijkswaterstaat Oost Nederland (hierna: Rijkswaterstaat) voor het ontgronden van percelen in...
Datum uitspraak: 12-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Begrip inrichting: Wordt hulpverlening en begeleiding gedurende meer dan de helft van ieder etmaal aangeboden, dan is sprake van een inrichting. Het college had nader...
Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De Raad heeft een psychiater als deskundige benoemd, die schriftelijk verslag van het onderzoek heeft uitgebracht. De motivering van deze deskundige komt overtuigend voor. Deskundige...
Datum uitspraak: 15-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing bijstandsaanvraag is gebaseerd op de schouwing van de woning. Het onderzoek is mede door SV Land verricht. het besluit is onvoldoende zorgvuldig voorbereid en niet...
Datum uitspraak: 11-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Afwijzing aanvraag Wajong-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. De bevindingen en conclusie van de verzekeringsarts met betrekking tot de psychische klachten van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature