Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

104 Rechterlijke Uitspraken

104 Tussenuitspraak bestuurlijke lus uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 30-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft geen recht meer op een WIA-uitkering, omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. De onderbouwing van de afwijzing van een urenbeperking is niet overtuigend. Opdracht...
Datum uitspraak: 7-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De FML wordt niet onderschreven op onderdelen Zitten en Zitten tijdens werk. Raad volgt stellingname deskundige over beperkingen om te zitten. Aantal geselecteerde functies daarom...
Datum uitspraak: 12-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag uitkering op grond van de ZW tijdens detentie. Het Uwv heeft inzichtelijk gemotiveerd dat werknemer per 15 maart 2013 terecht is ziek gemeld. Hersteldmelding 17 maart 2013 is...
Datum uitspraak: 14-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Verzoek om herziening. Duuraanspraak. Het primair door de verzekeringsarts bezwaar en beroep ingenomen standpunt dat onvoldoende aanknopingspunten zijn voor ASS/ADHD bij...
Datum uitspraak: 3-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Het Uwv heeft onvoldoende gemotiveerd dat appellant reeds per de in geding zijnde datum 16 april 2014 in staat was een kwartier achtereen, dan wel één uur per dag te...
Datum uitspraak: 10-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. WGA-vervolguitkering ongewijzigd. De door de Raad geraadpleegde deskundige acht de beperkingen zoals in de FML opgenomen niet volledig en juist en heeft enkele...
Datum uitspraak: 20-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Ondeugdelijke motivering besluit. Het Uwv dient het gebrek te herstellen door zijn berekening inzichtelijk te maken en met stukken te onderbouwen waarbij ook duidelijk...
Datum uitspraak: 20-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Het besluit is ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid onzorgvuldig, niet goed onderbouwd en niet inzichtelijk gemotiveerd. De Centrale Raad van Beroep draagt het Uwv...
Datum uitspraak: 8-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. WIA. Amberaanvraag met terugwerkende kracht, beoordelingstijdvak. Benoeming onafhankelijke verzekeringsarts en psychiater als deskundige. Toename van de beperkingen in...
Datum uitspraak: 8-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Herziening WAO-uitkering. In de FML zijn onvoldoende beperkingen vastgesteld in verband met de klachten van de rug, nek en schouder, de longklachten/COPD en de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature