Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

153 Rechterlijke Uitspraken

153 Tussenuitspraak bestuurlijke lus uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 1-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Handhavingsverzoek burger bij autoriteit persoonsgegevens Bestuurlijke lus, verzoek om handhaving, onzorgvuldig handelen, Wpg, Wpb, boete, motivering, Privacyrichtlijn, Samenvatting:...
Datum uitspraak: 11-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een deel van de documenten waarvan openbaarmaking is geweigerd, betreft adviezen die aan GS...
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 2" vastgesteld.
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 december 2013 heeft de staatssecretaris [appellante sub 2] een aanwijzing gegeven. Volgens deze aanwijzing dient [appellante sub 2] alle in zorg zijnde cliënten zo...
Datum uitspraak: 29-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 november 2013 heeft de minister de maatschap een boete van € 82.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 18b, tweede lid, van de Wet minimumloon en...
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Manege aan de Dorpsstraat te Bronneger" gewijzigd vastgesteld.
Datum uitspraak: 20-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 maart 2014 heeft de minister verzoeken van [appellant A] en anderen om schadevergoeding afgewezen.
Datum uitspraak: 25-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Meststoffenwet
Datum uitspraak: 27-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 december 2014 hebben provinciale staten het inpassingsplan "RijnlandRoute" (hierna: inpassingsplan of PIP) vastgesteld.
Datum uitspraak: 14-1-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. De minister heeft niet aannemelijk gemaakt dat het door hem bij het bestreden besluit op grond van zijn vaste gedragslijn gemaakte onderscheid naar leeftijd noodzakelijk...