Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 Tussenbeschikking uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

BC, tussenbeslissing bestuurlijke boete, op de zaak betrekking hebbende stukken, heeft feitelijk leidinggevende recht op inzage in door de AFM opgevraagde onderzoeksgegevens...
Datum uitspraak: 19-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

BC, tussenbeslissing in boetezaak, op de zaak betrekking hebbende stukken, recht op inzage van feitelijk leidinggevende in door de AFM opgevraagde e-mailboxen? verdedigingsbeginsel
Datum uitspraak: 7-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De kwestie gaat over een aanlegvergunning voor onder andere de verharding van een zandpad (De Slingerdijk). De beschermde cultuurhistorische waarde van de Slingerdijk is onverhard...
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Informatiebeschikking. Schending informatieplicht? Buitenlandse bankrekening. Schending hoorplicht. Toepassing bestuurlijke lus.
Datum uitspraak: 12-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft utb’s van andere voertuigmerken die niet van het in geschil zijnde merk zijn of waarvan niet duidelijk is of die door de bewuste producent zijn geproduceerd...
Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Beoordeling omgevingsvergunning rubberrecyclingbedrijf voor binnenplans afwijken van het bestemmingsplan, het oprichten en in werking hebben van een inrichting en een...
Datum uitspraak: 6-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak geheimhoudingskamer. Heffingsambtenaar gemeente Leeuwarden moet adresgegevens en nadere huurgegevens van de vergelijkingsobjecten aan eiseres overleggen.
Datum uitspraak: 10-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Onvoldoende onderzoek. Het bestreden besluit berust op een gebrekkige motivering. Draagt het Uwv op om de geconstateerde gebreken in het bestreden besluit te herstellen....
Datum uitspraak: 25-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Recht op hulp bij het huishouden beëindigd. Terugvordering pgb. Schending inlichtingenverplichting door geen mededeling aan het college te doen van het feit dat een...
Datum uitspraak: 13-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Verzoeker in dienst bij gemeente, valt in 'oliehok'. Aansprakelijkstelling gemeente o.a. op grond van artikel 7:658 BW . Ambtshalve vraag opgeworpen of civiele rechter...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature