Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 Schadevergoedingsuitspraak uitspraken gevonden op het trefwoord aansprakelijkheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoekschrift ex artikel 89 Sv , na sepot in Koninck II wegens ondermeer de niet- ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in Koninck I. Verzocht wordt om een bovenforfaitaire...
Datum uitspraak: 15-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Immateriële schadevergoeding na inhoudelijke uitspraak en heropening. Inhoudelijke zaken betreffen correctie buitenlandse bankrekening. Verzoekster is in 2015, na de inhoudelijke...
Datum uitspraak: 15-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Immateriële schadevergoeding na inhoudelijke uitspraak en heropening. Inhoudelijke zaken betreffen correctie buitenlandse bankrekening. De 27 zaken hebben in hoofdzaak betrekking op het...
Datum uitspraak: 15-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Immateriële schadevergoeding na inhoudelijke uitspraak en heropening. Inhoudelijke zaken betreffen correctie buitenlandse bankrekening. Verzoeker is in 2004 overleden. Zijn echtgenote...
Datum uitspraak: 9-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schadevergoeding na onterechte loonsanctie.
Datum uitspraak: 7-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om materiële en immateriële schadevergoeding.
Datum uitspraak: 22-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om schadevergoeding, redelijke termijn. De Raad ziet aanleiding om de in zijn uitspraak van 17 december 2014 gedane vaststellingen over de behandelingsduur te heroverwegen en...
Datum uitspraak: 6-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De redelijke termijn is in de rechterlijke fase met twee jaar en elf maanden overschreden. De Staat wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 3.000,-.
Datum uitspraak: 16-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Overschrijding redelijke termijn in de rechterlijke fase. Schadevergoeding.
Datum uitspraak: 6-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Redelijke termijn voor de behandeling in de eerste fase (bezwaar + beroep in eerste aanleg) is overschreden.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature