Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

83 Rechterlijke Uitspraken

83 Raadkamer uitspraken gevonden op het trefwoord bijstand.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-3-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overlevering aan Duitsland toegestaan. Verweer: De omschrijving van het feit waarvoor de overlevering wordt verzocht is niet te kwalificeren naar Nederlands recht, in aanmerking genomen...
Datum uitspraak: 2-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Schorsing van de voorwaardelijke invrijheidsstelling (art.15h Sr.) Vordering 15i Sr. Later behandeld door politierechter tegelijk met nieuwe strafzaak, waarvoor veroordeling volgt....
Datum uitspraak: 25-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoekschrift toekennen vergoeding ten laste van de staat. De rechtbank kent een vergoeding toe, maar tot een lager bedrag dan geëist.
Datum uitspraak: 27-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

OM past abusievelijk vervangende hechtenis toe, schadevergoeding verzocht. Rechtbank stel voorop dat art. 89 Sv daarvoor geen grondslag biedt, maar past art. 14l Sr overeenkomstig toe en...
Datum uitspraak: 17-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vergoedingsregeling ex artikel 591a Sv niet van overeenkomstige toepassing op de bezwaarschriftprocedure ex artikel 7 Wet DNA- veroordeelden.
Datum uitspraak: 3-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beklagprocedure art. 12 Sv. Hof geeft bevel vervolging van politiemedewerker in verband met een ongeval in Eindhoven waarbij een 18-jarige meisje om het leven is gekomen.
Datum uitspraak: 17-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Genoegzaamheid van de garantie als bedoeld in art. 6-1 OLW en verweer o.g.v. 11 OLW
Datum uitspraak: 16-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek schadevergoeding art. 89 Sv. Niet de vraag is aan de orde of verdachte destijds terecht als verdachte is aangemerkt of dat de voorlopige hechtenis in de omstandigheden van het...
Datum uitspraak: 16-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek schadevergoeding art. 89 Sv. Verzoeker zat gedetineerd voor een eerdere PIJ-maatregel. Geen verloven toegekend i.v.m. nieuwe verdenking. Daarvoor ook schadevergoeding op grond...
Datum uitspraak: 26-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Klaagschrift ex 552a Sv. In het onderhavige geval is geen sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden die meebrengen dat het belang dat de waarheid aan het licht komt, moet prevaleren...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature