Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

31 Rechterlijke Uitspraken

31 Raadkamer uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bevel vervolging met last tot nader onderzoek ter zake van vernieling of beschadiging van gebouwen als gevolg van gaswinning, voor zover daarvan levensgevaar te duchten is.
Datum uitspraak: 23-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Gedeeltelijke afwijzing verzoek om schadevergoeding wegens gemis rijbewijs. Geen schadevergoeding voor zover strafvorderlijke invordering door de politie gevolgd door inhouding van het...
Datum uitspraak: 16-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

art 12 Sv. Vernieling van een rijksmonument en/of overtreding van de Monumentenwet 1988.
Datum uitspraak: 6-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Klachtprocedure ex art. 13a RO. Bestuur rechtbank gaat in op verzoek om nadere uitleg aan een door de eigen rechtbank gewezen vonnis. Vordering procureur-generaal ex art. 13a RO....
Datum uitspraak: 30-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: China, zicht op uitzetting Anders dan voorheen komt deze rechtbank en nevenzittingsplaats thans tot de conclusie dat er geen zicht is op de uitzetting binnen een redelijke...
Datum uitspraak: 18-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

591a Sv: Van een advocaat mag worden verwacht dat hij zijn declaraties in strafzaken zodanig inricht dat deze, onder meer met het oog op een verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van...
Datum uitspraak: 24-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 591a SV Verzoeker en de 31 andere medeverdachten zijn in de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijk procedure bijgestaan door drie advocaten. Deze advocaten hebben ter zake van...
Datum uitspraak: 17-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Klacht ex artikel 12 Sv .; art. 272 Sr. Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel dat blijkens uit het dossier blijkende feiten en omstandigheden sprake was van een...
Datum uitspraak: 19-3-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij de beoordeling van de vraag of er gronden van billijkheid zijn om aan verzoekster een vergoeding in de kosten van rechtsbijstand toe te kennen neemt het hof in aanmerking dat de zaak...
Datum uitspraak: 20-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Klacht ex artikel 12 Sv . betreffende valsheid in geschrift door deskundigen in een onteigeningsprocedure. Het hof stelt na bestudering van het deskundigenrapport van beklaagden vast dat...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature