Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 Op tegenspraak uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verdachte wordt veroordeelt tot gevangenisstraf vanwege oplichting. Schadebedrag ruim 3,5 ton. Verdachte gaf zich uit als “rechterhand” van een rechter. Vordering erfgenamen...
Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

erfrecht, verdeling/toedeling van aan erfgenamen verpachte landerijen, waardering in verpachte staat, benoeming deskundige(n)
Datum uitspraak: 15-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De echtgenote van verdachte is veroordeeld terzake verduistering van ruim € 130.000,=. Dit geld behoorde toe aan haar opa. Niet bewezen kan worden dat verdachte opzettelijk voordeel...
Datum uitspraak: 15-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich gedurende periode van 5 jaar schuldig gemaakt aan verduistering van ruim € 130.000,=. Dit geld behoorde toe aan haar opa, van wie zij een machtiging en bankpassen...
Datum uitspraak: 1-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

verdeling levenslooppolissen tussen ex-man en erven van ex-vrouw
Datum uitspraak: 1-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geldlening in familieverband, Verjaring ex 3:307 lid 2 BW
Datum uitspraak: 30-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Verdeling nalatenschap moeder. Geen vordering op zoon uit hoofde van onttrekkingen aan hervermogen van moeder tijdens haar leven.
Datum uitspraak: 24-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht, Verdeling nalatenschap, Bij financieel beheer bij leven van moeder zijn zonder recht of titel onttrekkingen gedaan, Gedwongen schuldverrekening ex 4:228 BW
Datum uitspraak: 2-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht, Uitleg van schikking waarbij "op basis van vertrouwen" een geldsom zal worden gelegateerd. Afwijzing van gevorderde opheffing/wijziging legaat van levenslange periodieke...
Datum uitspraak: 28-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering boedelbeschrijving en over te leggen bankafschriften inhoud boedelbeschrijving komt ook aan de orde.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature