Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 Op tegenspraak uitspraken gevonden op het trefwoord architect.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wegens het vermelden van stellingen in de dagvaarding, waarvan eiser wist dat die in strijd met de waarheid waren, wordt eiser in de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten van gedaagde...
Datum uitspraak: 31-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank beoordeelt de diverse schadeposten die eiseres opvoert. Eiseres mag zich nog uitlaten over de opgevoerde extra kosten van advocaten.
Datum uitspraak: 16-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

verdeling huwelijksgoederengemeenschap
Datum uitspraak: 8-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Uitgifte bouwkavels door Gemeente. Eisers hebben onder voorwaarde ingeschreven op een bepaalde bouwkavel, die na loting aan hen is toegewezen. Uitleg van het voorbehoud. Vorderingen van...
Datum uitspraak: 20-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Benoeming deskundige
Datum uitspraak: 11-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Wettelijke beslistermijn (on)rechtmatige daad. Formele rechtskracht. Schoolvergoeding
Datum uitspraak: 19-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

inbreuk Handelsnaamwet / auteursrecht
Datum uitspraak: 20-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht. Afwijkende totaalindruk. Stelling dat sprake is van een bekend merk onvoldoende onderbouwd. In reconventie stelling dat sprake is van onrechtmatig handelen onvoldoende...
Datum uitspraak: 16-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanneming van werk. art. 7:759 BW/aanspraak aannemer om gebreken weg te nemen op de door de aannemer te bepalen wijze.
Datum uitspraak: 9-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil tussen projectontwikkelaar en opdrachtgever. Tussen partijen is geen overeenkomst tot stand is gekomen. Evenmin is sprake van het onrechtmatig afbreken van onderhandelingen. Wel...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature