Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

26 Rechterlijke Uitspraken

26 Op tegenspraak uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Procedure tusssen vier partners in een bedrijf na vertrek van één partner. Geschil over de prijs van certificaten en over onrechtmatige concurrentie. Tussenvonnis met rolverwijzing....
Datum uitspraak: 3-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

artikel 7:662 e.v. BW, overgang van onderneming; thuiszorg; behoud van identiteit
Datum uitspraak: 28-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet, niet onverwijld en geen dringende reden, billijke vergoeding, verbod nevenwerkzaamheden
Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Letselschade. Aansprakelijkheid ex artikel 7:658 lid 4 BW van inlener voor letselschade van ingeleende zzp-er wegens bedrijfsongeval. Geen verrekening van voordeel uit particuliere...
Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bewust onregelmatige opzegging arbeidsovereenkomst wordt gekwalificeert als misbruik van bevoegdheid
Datum uitspraak: 15-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag 7:681 BW (oud); geen valse of voorgewende reden; bedongen of passende werkzaamheden.
Datum uitspraak: 20-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Contradictoir. Letselschade, verzekering, roekeloosheid 7:952 BW
Datum uitspraak: 5-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

samenloop ontbindingsvergoeding en contractuele afvloeiingsregeling ( in het onderhavig geval: suppletievergoeding).
Datum uitspraak: 16-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wwz. Ontbindingsverzoek door werkgever. Bewijsrecht is van toepassing, omdat de aard van de zaak zich daartegen niet verzet. Opzegverbod tijdens ziekte staat niet in de weg aan...
Datum uitspraak: 29-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontslag werknemer. Onrechtmatige informatieverstrekking door ex-werkgever. Vaststelling schadevergoeding. Vervolg op ECLI:NL:RBOBR:2014:7197

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature