Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

24 Rechterlijke Uitspraken

24 Mondelinge uitspraak uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Grove schuld bij invordering onterecht uitgekeerde toeslag Samenvatting: Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van grove schuld of grove onachtzaamheid, zijn slechts de...
Datum uitspraak: 18-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Omdat in de aanvraag voor een omgevingsvergunning reeds melding werd gemaakt van het voornemen voor de verkoop van consumentenvuurwerk op de locatie gedurende de drie dagen direct...
Datum uitspraak: 1-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overlevering. Het oordeel of een feit naar het recht van de uitvaardigende lidstaat als zwaar of licht moet worden gekwalificeerd en of op zo een feit naar dat recht een vrijheidsstraf...
Datum uitspraak: 4-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het hoger beroep richt zich tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van 1 augustus 2014. Bij deze uitspraak heeft de voorzieningenrechter het beroep van [verzoekster] tegen het...
Datum uitspraak: 1-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 1 april 2014 waarbij het college aan [belanghebbende] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw...
Datum uitspraak: 1-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het bezwaar richt zich tegen het besluit van 5 maart 2014 waarbij het college heeft beslist op het verzoek van MOB en anderen om handhavend optreden met betrekking tot de uitbreiding van...
Datum uitspraak: 24-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het beroep richt zich tegen het besluit van het college van 18 maart 2014, waarbij het wijzigingsplan "Boveneind ZZ 43, Benschop" is vastgesteld. [verzoeker A] en [verzoeker B] hebben de...
Datum uitspraak: 13-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het hoger beroep is gericht tegen de uitspraak van de rechtbank van 11 juli 2013.
Datum uitspraak: 10-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Tijdens de openbare behandeling ter zitting van 10 april 2014 van zaak nr. 201311808/3/A3, betreffende het verzet van [verzoekster] tegen de uitspraak van de Afdeling in zaak nr....
Datum uitspraak: 1-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het beroep richt zich tegen het besluit van de ministers van 2 oktober 2013 waarbij het inpassingsplan "Gasolieopslag in zoutcavernes in de regio Twente" is vastgesteld.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature