Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

39 Rechterlijke Uitspraken

39 Kort geding uitspraken gevonden gedaan in Roermond.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 22-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Gedaagde is in 2015 toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Wordt nu door werkgever in rechte betrokken. Eiseres niet ontvankelijk. Had op grond van artikel 313 jo 25 Fw...
Datum uitspraak: 22-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitzendovereenkomsten. ABU-CAO. Bevindt werkneemster zich in fase b of fase c? Onduidelijk is of de voormalige werkgever (andere uitzendorganisatie) gevraagd heeft naar het...
Datum uitspraak: 16-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot opheffing conservatoir beslag op pand afgewezen; schriftelijkheidsvereiste 7:2 BW; belangenafweging.
Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onderhandse verkoop ex art. 3:268 lid 2 BW afgewezen. Dagbepaling nieuwe openbare verkoop.
Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bruikleen overeenkomst, opzegging, ontruiming.
Datum uitspraak: 23-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontruiming na buitengerechtelijke ontbinding drugspand; proportionaliteit.
Datum uitspraak: 20-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil, openbare verkoop woning door hypotheekhouder. Hypotheekhouder heeft in redelijkheid tot de uitoefening van het recht van parate executie kunnen komen. Er is al lange...
Datum uitspraak: 16-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Opheffing conservatoir beslag en vordering tot onthouding van negatieve uitlatingen. Gedeeltelijke toewijzing
Datum uitspraak: 21-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uitsluiting van leerling van het door hem gevolgde lesprogramma op school en plaatsing binnen een Bovenschoolse Zorgvoorziening is onrechtmatig
Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Geschil tussen een supermarkt enerzijds en een bakkerij en de aan haar gelieerde vennootschappen anderzijds over afspraken over de te voeren assortimenten, die eind jaren ’80 zijn...