Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

63 Rechterlijke Uitspraken

63 Kort geding uitspraken gevonden gedaan in Alkmaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 30-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

In een huurwoning voor senioren wordt prostitutie bedreven in strijd met de huurvoorwaarden. Huurster, bijna 60 jaar, staat onder bewind. Na belangenafweging wordt beslist dat huurster,...
Datum uitspraak: 19-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering in kort geding tot ontruiming bedrijfsruimte. Huurder failliet. Afkoelingsperiode van toepassing. Art 63a Faillissementswet
Datum uitspraak: 6-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gratificatieregeling aangemerkt als arbeidsvoorwaarde, die in beginsel niet eenzijdig door werkgever worden ingetrokken. Toetsing aanpassing aan artikel 7:611 BW. Kantonrechter...
Datum uitspraak: 5-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Gedaagden zijn niet in verzuim met de huurbetaling, omdat eisers niet hebben meegedeeld op welk bankrekeningnummer bevrijdend de huur kon worden betaald door
Datum uitspraak: 2-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening loondoorbetaling is afgewezen, nu het handelen van werknemer naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter een dringende reden vormt.
Datum uitspraak: 26-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overtreding concurrentiebeding. Uitleg overeenkomst. Wederzijdse dwaling.
Datum uitspraak: 5-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huur; Betaling huurprijs; verlaging huurprijs; verrekening; vordering tot ontruiming afgewezen nu aannemelijk is dat pp huurprijsverlaging zijn overeengekomen en het beroep op...
Datum uitspraak: 24-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot afgifte caravan in kort geding toegewezen. Beroep gedaagde op uiterste wilsbeschikking slaagt niet nu de uiterste wil niet voldoet aan de eisen van artikel 4:97 BW en...
Datum uitspraak: 9-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verhuurder vordert in kort geding ontruiming van Huis ter Duin in Petten. De huur is aangegaan met een tijdelijk karakter en de mogelijkheid van tussentijdse beƫindiging door beide...
Datum uitspraak: 16-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten overtreffen in ruimte mate forfaitaire tarief Rapport Voorwerk II. Deze kosten zijn in redelijkheid gemaakt. Werkgever heeft herhaaldelijk...