Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

40 Rechterlijke Uitspraken

40 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 5-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een leerling haalt voor een bepaald examenvak het cijfer 4. De algemeen directeur van de school bevestigt dit cijfer. Zijn uitspraak is volgens het examenreglement bindend. De ouders van...
Datum uitspraak: 15-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het Nuborgh College te Nunspeet hoeft haar 16-jarige leerlinge geen vmbo diploma te geven. Zij heeft dat nodig om maandag aanstaande een vervolgopleiding grafische vormgeving te kunnen...
Datum uitspraak: 27-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding; buitenschoolse opvang (BSO); huurbescherming?; artikel 108 lid 4 Wet op het Primair Onderwijs Beëindiging door school (de Zevensprong te Hoofddorp) van overeenkomst met...
Datum uitspraak: 19-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Lidmaatschap van medezeggenschap op basisschool. Gelet op de door eiser omschreven omstandigheden rond het rooster van aftreden, is er geen enkele aanwijzing dat de toezegging van eiser...
Datum uitspraak: 16-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beslissing van de school om leerling definitief te verwijderen van school in strijd met het proportionaliteits- en gelijkheidsbeginsel. De aanwezigheid van de leerling in de nabijheid...
Datum uitspraak: 20-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De minderjarige zoon van eisers was tot het Luzac College toegelaten voor het schooljaar 2006-2007. Het Luzac College, de vader van de minderjarige zoon en de minderjarige zoon hebben in...
Datum uitspraak: 9-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De ouders willen plaatsing van hun dochter op de HAVO (na behalen diploma VMBO) via een KG afdwingen. Naar oordeel voorzieningenrechter is een school gerechtigd om toelatingseisen te...
Datum uitspraak: 14-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eiseres, als groepsleerkracht in dienst van gedaagde, is op 28 januari 2003 met (de toenmalige directeur van) gedaagde overeengekomen dat zij per 1 juni 2013 ontslag neemt en met...
Datum uitspraak: 19-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Medezeggenschapsraad kan in beginsel, behoudens bijzondere omstandigheden, niet als zodanig procespartij zijn. Eiser is dan ook niet-ontvankelijk in zijn vorderingen tegen de...
Datum uitspraak: 14-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schorsing docent Het Rhedens niet opgeheven.