Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

29 Rechterlijke Uitspraken

29 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetting leningen in commanditair kapitaal als deel van een reddingsplan.
Datum uitspraak: 23-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Thyssen kan van Mittal niet verlangen te bewerkstelligen, dat Arcelor de Strategic Steel Stichting dagvaardt teneinde tot decertificering en overdracht van de aandelen in Dofasco te komen.
Datum uitspraak: 26-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Zorgbrede Governancecode en zorgovereenkomst 2013 met CZ Zorgkantoor BV. Zorgaanbieder in BV-vorm moet statutair de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht hebben verankerd conform...
Datum uitspraak: 23-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitstoting van aandeelhouder in kort geding toegewezen.
Datum uitspraak: 30-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot gedwongen overdracht van aandelen (uitstoting) afgewezen, omdat de vordering tot uitstoting van gedaagde als aandeelhouder is gebaseerd op diens functioneren als bestuurder...
Datum uitspraak: 18-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot wedertewerkstelling en doorbetaling van loon. Ontslagname als bestuurder van BV. Wordt een eventuele arbeidsovereenkomst met de BV door het ontslag als bestuurder ook...
Datum uitspraak: 3-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden om (verdere) uitvoering te geven aan het besluit van 2 juli 2009 waarbij het bestuur van gedaagde 1 is vervangen, en het besluit van 28...
Datum uitspraak: 20-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot het schorsen van de beherend vennoot in Commanditaire Vennootschap (die belegt in farmaceutische bedrijven in Slowakije) en het aanstellen in plaats daarvan van een door...
Datum uitspraak: 24-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aandeelhouders vorderen uitkering van dividenden. Op het aandelencertificaat en in de statuten is bepaald dat dividenden die binnen vijf jaar nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet...
Datum uitspraak: 23-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het bestuur van een stichting heeft een besluit tot statutenwijziging genomen, in die zin dat daarin een kwaliteitszetel wordt opgenomen. Voordat dit besluit bij notariele akte is...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature