Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

37 Rechterlijke Uitspraken

37 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 8-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding van KLM tegen de vakbonden voor het cabinepersoneel in verband met een nieuwe cao. Weigering van de gevraagde voorzieningen. Geen beperking ten aanzien van aangekondigde...
Datum uitspraak: 6-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of gedaagde, met het aanbieden van aanvullende arbeidsvoorwaarden aan de werknemers, in strijd handelt met de ondernemings-cao. Eisers vinden van wel en vorderen dat...
Datum uitspraak: 9-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schending zorgplicht door financieel adviseur inzake beleggingen in verband met pensioendoeleinden door niet-ervaren belegger in een relatief jong obligatiefonds. De financieel adviseur...
Datum uitspraak: 9-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Loonvordering naar aanleiding van een brief die werknemer van de SVB kreeg waarbij hem werd medegedeeld dat hij AOW-pensioen krijgt met ingang van een latere datum dan waar werkgever en...
Datum uitspraak: 25-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering betaling achterstallige pensioentermijnen.
Datum uitspraak: 19-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Pensioenverplichtingen ter zake van 'buitenlands pensioen'. Meldplicht ex artikel 2 lid 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding . Omvang pensioendeel.
Datum uitspraak: 19-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De kernvraag in deze procedure is of Sparkasse Kleve de gehele AOW-uitkering van eiser op basis van het executoriaal derdenbeslag dat uit hoofde van het vonnis van 25 april 2007 is...
Datum uitspraak: 19-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij onderhavig kort geding tot opheffing van een conservatoir beslag laat de voorzieningenrechter zich bij de beoordeling in de eerste plaats leiden door het arrest van de Hoge Raad van...
Datum uitspraak: 23-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfonds? werkingssfeer verplichtstellingsbeschikking bedrijfstakpensioenfonds; werkingssfeer CAO metaal en techniek; opheffen conservatoir beslag.
Datum uitspraak: 21-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 128 Pensioenwet . Dient werkgever verantwoordelijk te worden gehouden voor betaling van de door het pensioenfonds vastgestelde kostendekkende premie?