Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

33 Rechterlijke Uitspraken

33 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 25-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering betaling achterstallige pensioentermijnen.
Datum uitspraak: 19-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Pensioenverplichtingen ter zake van 'buitenlands pensioen'. Meldplicht ex artikel 2 lid 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding . Omvang pensioendeel.
Datum uitspraak: 19-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De kernvraag in deze procedure is of Sparkasse Kleve de gehele AOW-uitkering van eiser op basis van het executoriaal derdenbeslag dat uit hoofde van het vonnis van 25 april 2007 is...
Datum uitspraak: 19-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij onderhavig kort geding tot opheffing van een conservatoir beslag laat de voorzieningenrechter zich bij de beoordeling in de eerste plaats leiden door het arrest van de Hoge Raad van...
Datum uitspraak: 23-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfonds? werkingssfeer verplichtstellingsbeschikking bedrijfstakpensioenfonds; werkingssfeer CAO metaal en techniek; opheffen conservatoir beslag.
Datum uitspraak: 21-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 128 Pensioenwet . Dient werkgever verantwoordelijk te worden gehouden voor betaling van de door het pensioenfonds vastgestelde kostendekkende premie?
Datum uitspraak: 22-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering tot opheffing executoriaal beslag. Artikel 475d, derde lid, Rv. Opheffing van een beslag dat is gelegd op grond van een onherroepelijk geworden vonnis, kan slechts...
Datum uitspraak: 7-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gedeeltelijke opheffing conservatoir beslag.
Datum uitspraak: 13-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het pensioenfonds PGGM heeft per 1 januari 2008 haar naam gewijzigd en haar uitvoeringsorganisatie verkocht aan PGGM Coöperatie. Het pensioenfonds zelf gaat sindsdien door het leven als...
Datum uitspraak: 6-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Pensioenrechten. Boon- Van Loon-situatie. De man heeft ouderdoms- en nabestaandenpensioenrechten opgebouwd de vrouw alleen ouderdomspensioen.