Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 21-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vraag is of zich aan de zijde van eiser zodanig bijzondere omstandigheden voordoen dat de Staat gehouden is om hem met voorrang boven de andere tbs-passanten te plaatsen in een tbs-kliniek.
Datum uitspraak: 7-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Strafrecht. Onrechtmatige daad overheid. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. De directeur van de p.i. kon in redelijkheid het verzoek tot incidenteel verlof voor bijwonen...
Datum uitspraak: 18-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op 27 november 2008 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de mens (EHRM) uitspraak gedaan in de zaak Salduz tegen Turkije. In dit arrest is overwogen dat een verdachte ‘from the...
Datum uitspraak: 21-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overgangsregeling vervroegde voorwaardelijke invrijheidstelling artikel 15a Wetboek van Strafrecht
Datum uitspraak: 7-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Handelt de Staat onrechtmatig jegens eiser door te weigeren om de tapverslagen te vernietigen waarvan de rechtbank Arnhem in een tussenvonnis heeft gelast dat deze uit het strafdossier...
Datum uitspraak: 20-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het wettelijk systeem ten aanzien van deze gevallen moet aldus worden uitgelegd dat met en door de uitspraak van de rechtbank op de vordering tot omzetting van de officier van justitie...
Datum uitspraak: 10-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Verbod tenuitvoerlegging vervangende hechtenis in kader van schadevergoedingsmaatregel. De opgelegde schadevergoedingsmaatregel betreft een hoofdelijke veroordeling. De...
Datum uitspraak: 13-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aan gedaagde is de TBS-maatregel opgelegd. Bij het laatste verzoek tot verlenging van de TBS is een advies gevoegd dat niet, conform de wettelijke bepalingen, is ondertekend door een in...
Datum uitspraak: 8-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen opheffing voorarrest op verzoek van eiser, eerlijk proces.
Datum uitspraak: 26-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding van diverse personen (vijf individuele eisers en de Stichting Landelijk Beraad Marokkanen) tegen de Staat der Nederlanden over het optreden van het openbaar ministerie (OM)...