Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

68 Rechterlijke Uitspraken

68 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 5-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

ABC is vereniging van time-share eigenaren. Gedaagde is eigenaar en heeft kritisch bericht over het functioneren van het bestuur geplaatst op de website. ABC wil rectificatie, eigenaar...
Datum uitspraak: 16-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitzondering op de regel dat een besluit tot ontslag van een statutair bestuurder tevens beëindiging van de dienstbetrekking van die bestuurder tot gevolg heeft omdat het statutair...
Datum uitspraak: 29-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid? Conservatoir beslag gehandhaafd met het oog op de mogelijkheid hiervan. Bestuurder BV roept nietigheid in van borgstelling (aval) die haar echtgenoot,...
Datum uitspraak: 19-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 2:195a lid 3 BW ; aandeelhoudersovereenkomst Vordering in kort geding tot overdracht door minderheidsaandeelhouder van diens aandelen aan de twee andere aandeelhouders, waarbij...
Datum uitspraak: 19-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het geschil betreft de vraag wie van de partijen thans het rechtmatige bestuur van de vereniging vormt. Beide partijen claimen met uitsluiting van de ander dat zij het rechtmatige...
Datum uitspraak: 29-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

"Stichting kan geen kerkgenootschap zijn. Verbod aan imam om moskee te betreden".
Datum uitspraak: 17-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

kernvraag die in dit kort geding dient te worden beantwoord is, of Intrakoop onrechtmatig jegens Multifood heeft gehandeld door ten onrechte de door de aandeelhouders van Multifood...
Datum uitspraak: 6-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vraag of de algemene vergadering van aandeelhouders een rechtsgeldig besluit heeft genomen tot benoeming van eiser als statutair directeur en zo ja, of eiser dit besluit (al dan niet...
Datum uitspraak: 4-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geldvordering in kort geding; (mede-)beleidsbepaler als ware hij bestuurder?; 2:248 BW; 2:10 BW; 2:394 BW; onrechtmatige selectieve betalingen?
Datum uitspraak: 24-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst die strekt tot inkoop van eigen aandelen. Beroep op nietigheid van de overeenkomst omdat de strekking daarvan in strijd zou zijn met artikel 2:207 lid 2 BW verworpen. Beroep...