Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

70 Rechterlijke Uitspraken

70 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter heeft vandaag beslist dat eiser sub 2 rechtsgeldig is ontslagen als directeur van M. B.V., die met woningbouwvereniging Het Oosten en stadsdeel De Baarsjes werkt...
Datum uitspraak: 23-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Thyssen kan van Mittal niet verlangen te bewerkstelligen, dat Arcelor de Strategic Steel Stichting dagvaardt teneinde tot decertificering en overdracht van de aandelen in Dofasco te komen.
Datum uitspraak: 24-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De vennootschap onder firma Boelens Jorritsma Groep (de VOF) heeft op 28 januari 2008 een huurovereenkomst gesloten met eiser betreffende een bedrijfspand aan de Peizerweg te Groningen....
Datum uitspraak: 30-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Notarispraktijk. Overeenkomst van maatschap. Vordering van een notaris/maat tegen de andere om zich te onthouden van financiële transacties anders dan in de normale praktijkuitoefening...
Datum uitspraak: 25-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De sportschool is waarin partijen in de vorm van een vennootschap onder firma samenwerkten. Nadat de samenwerking tussen partijen is gestagneerd, heeft gedaagde de vof opgezegd. Thans...
Datum uitspraak: 12-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot afgifte van auto. Fiduciaverbod. Retentierecht. Artikel 2:207 c BW. Kapitaalbescherming.
Datum uitspraak: 10-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verklaart de Stichting Beeld van Pim c.s. niet-ontvankelijk in hun vorderingen, Veroordeelt de Stichting Beeld van Pim c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de...
Datum uitspraak: 12-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De vordering tot overdracht van de aandelen in Duracar door gedaagde sub 1 aan eiseres wordt toegewezen. Immers op grond van de inhoud van de overeenkomst tussen partijen is vooralsnog...
Datum uitspraak: 6-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vraag of de algemene vergadering van aandeelhouders een rechtsgeldig besluit heeft genomen tot benoeming van eiser als statutair directeur en zo ja, of eiser dit besluit (al dan niet...
Datum uitspraak: 13-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schorsing (uitvoering van) besluit tot ontbinding genomen door algemene vergadering van aandeelhouders . Beroep gedaan op artikelen 2:8 en 2:9 BW.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature