Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Stichting Dierenwelzijn Oostvaardersplassen vordert in kort geding dat Staatsbosbeheer en de Staat worden veroordeeld om: 1) de grote grazers in de Oostvaardersplassen in de...
Datum uitspraak: 29-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding, aanbesteding , rechtsverwerking Vraag of de partij aan wie voorlopig gegund is voldoet aan de in de Selectieleidraad voorgeschreven geschiktheidseisen. Heeft eiseres haar...
Datum uitspraak: 9-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deurwaarders kort geding, waarbij twee stichtingen als eisers gelden en de Staat als gedaagde. De Staat heeft volgens de stichtingen dwangsommen verbeurd, omdat de Staat in een...
Datum uitspraak: 27-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Sanering van het voormalig Thermphos-terrein in Vlissingen Oost. Kernvraag in dit kort geding is, of de opdracht tot sanering Europees aanbesteed had moeten worden.
Datum uitspraak: 10-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

zaak tussen gemeente en particulier. Waterschade door regenval. "...Ter onderbouwing van zijn vordering voert [eisers], zakelijk weergegeven, het navolgende aan. [eisers] heeft vanwege...
Datum uitspraak: 10-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eisers hebben op 2 juli 2007 een woning in de gemeente Kapelle gekocht. De koopovereenkomst had naast het woonhuis betrekking op een perceel tuin grenzend aan het woonhuis. Op 28 juli...
Datum uitspraak: 2-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eternit tegen F. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Eternit onrechtmatig heeft gehandeld tegenover K door zonder deugdelijke waarschuwing of aanwijzing over het gebruik en het...
Datum uitspraak: 25-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bouw van afvaloven te Harlingen. Vordering van stichting Afvaloven Nee en omwonenden tot het opleggen van een bouwstop afgewezen.
Datum uitspraak: 8-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Internationaal transport van afvalstoffen. Normen die de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert bij het beoordelen van partijen...
Datum uitspraak: 19-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geluidshinder van voetbalkooi onrechtmatig? Op grond van de aard, ernst en duur van de hinder wordt deze vraag in kort geding bevestigend beantwoord en afsluiting van de voetbalkooi...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature