Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

20 Rechterlijke Uitspraken

20 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 7-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De primaire besluiten van 14 april 2003 van DNB en de AFM zijn weliswaar onrechtmatig jegens Voûte en Palthe en die onrechtmatigheid kan aan DNB en de AFM ook worden toegerekend, maar...
Datum uitspraak: 6-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk bedrieglijk of willekeurig inroepen van bankgarantie. Bank kan niet vasthouden aan beginsel van strikte conformiteit nadat bij haar twijfel was ontstaan over het inroepen van...
Datum uitspraak: 10-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.
Datum uitspraak: 1-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot opheffing beslag. De bijzondere zorgplicht voor professionele dienstverleners (i.c. beleggingsinstelling) ten opzichte van particuliere beleggers. Kern van het geschil is...
Datum uitspraak: 29-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geldvordering op grond van twee wissels. Het abstracte karakter van de wissels, zoals neergelegd in artikel 118, tweede lid, Wetboek van Koophandel (WvK), brengt mee dat de...
Datum uitspraak: 9-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Curatoren van de Landis-vennootschappen tegen de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de bestuurder/voorzitter van deze vereniging. Naar aanleiding van publicaties in het door...
Datum uitspraak: 17-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eisers vorderen van gedaagden om alle op zijn naam staande deelnemingsrechten over te nemen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat voor toewijzing van een dergelijke ver strekkende...
Datum uitspraak: 4-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Stichting treedt op (cessie ter incasso) voor beleggers die hebben geïnvesteerd in ‘structured notes’ van L. Brothers, en door het faillissement van L. Brothers schade lijden....
Datum uitspraak: 21-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er onvoldoende redenen zijn om TOM Broker – dat toelating tot de Amsterdamse derivatenbeurs NYSE Liffe had gevraagd - een...
Datum uitspraak: 20-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een exploot inhoudende een derdenbeslag op de bankrekening van de beslagene kan, gelet op het bepaalde in artikel 50 Rv, op ieder kantoor van de desbetreffende bank worden betekend.