Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

27 Rechterlijke Uitspraken

27 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 6-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding, deurwaarderskortgeding 438 lid 4 Rv, een in executoriale vorm uitgegeven proces-verbaal van een ter terechtzitting gesloten vaststelingsovereenkomst levert naar voorlopig...
Datum uitspraak: 5-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een executoriaal beslag kan worden gelegd voor een geldvordering waarvoor de beslaglegger nog een schadestaatprocedure aanhangig moet maken. Voldoende is dat de geldvordering bepaalbaar...
Datum uitspraak: 12-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil. Vordering tot opheffing executoriaal beslag op faillissementsrekeningen, onder curator qq en pro se en onder gerechtsdeurwaarder. Doorkruising systeem Faillissementswet.
Datum uitspraak: 15-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verstek. Vestigingsplaats gedaagde in Zweden, domiciliekeuze in Nederland. Opschorting tenuitvoerlegging EET. Dagvaarding, inhoudende vordering tot schorsing tenuitvoerlegging EET, kan...
Datum uitspraak: 31-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Schiphol voldoende grond had om beslag te leggen en enkele beslagen opgeheven, omdat die voor het verhaal van de vordering van Schiphol niet...
Datum uitspraak: 29-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongeldige titel voor het leggen van executoriaal derdenbeslag. De akte is een hypotheekakte en geen akte van geldlening. Wel is overeengekomen dat de hypotheek strekt tot zekerheid voor...
Datum uitspraak: 29-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot opheffing van ten laste van eiser gelegde derdenbeslagen. Naast onder diverse banken gelegde derdenbeslagen gaat het in deze zaak om derdenbeslagen op optierechten die...
Datum uitspraak: 29-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Octrooirecht. Bewijsbeslag. Het verlof tot het leggen van beslag in de zin van artikel 1019b Rv leidt niet automatisch tot het recht op inzage in het bewijs waarop het beslag is gelegd....
Datum uitspraak: 11-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De niet verschenen gedaagde, die bij verstek is veroordeeld, kan niet het rechtsmiddel verzet instellen tegen een vonnis als bedoeld in artikel 140, lid 2 Rv , maar slechs hoger beroep....
Datum uitspraak: 2-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing van het verzoek ex artikel 1031 lid 2 tot beëindiging van het scheidsgerecht omdat niet is voldaan aan de voorwaarde dat sprake moet zijn van herhaalde aanmaning, waarna het...