Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

31 Rechterlijke Uitspraken

31 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 15-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil. Vordering tot opheffing/schorsing van door kantonrechter opgelegde dwangsommen. Voorzieningenrechter niet bevoegd van vordering kennis te nemen voor zover die op art....
Datum uitspraak: 14-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil. Vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een eerder kortgedingvonnis. Geen sprake van een grond voor schorsing van de executie wegens misbruik van de...
Datum uitspraak: 4-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter heft op het door Mevo ten laste van Finex onder Jongeneel gelegde conservatoire derdenbeslag, met ingang van het moment dat Finex ten behoeve van Mevo tot een...
Datum uitspraak: 11-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Doorverwijzing naar andere rechtbank op grond van artikel 46b Wet op de Rechterlijke Organisatie . In verband met betrokkenheid van de rechtbank Limburg is verwijzing naar een andere...
Datum uitspraak: 6-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding, deurwaarderskortgeding 438 lid 4 Rv, een in executoriale vorm uitgegeven proces-verbaal van een ter terechtzitting gesloten vaststelingsovereenkomst levert naar voorlopig...
Datum uitspraak: 5-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een executoriaal beslag kan worden gelegd voor een geldvordering waarvoor de beslaglegger nog een schadestaatprocedure aanhangig moet maken. Voldoende is dat de geldvordering bepaalbaar...
Datum uitspraak: 12-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil. Vordering tot opheffing executoriaal beslag op faillissementsrekeningen, onder curator qq en pro se en onder gerechtsdeurwaarder. Doorkruising systeem Faillissementswet.
Datum uitspraak: 31-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Schiphol voldoende grond had om beslag te leggen en enkele beslagen opgeheven, omdat die voor het verhaal van de vordering van Schiphol niet...
Datum uitspraak: 29-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongeldige titel voor het leggen van executoriaal derdenbeslag. De akte is een hypotheekakte en geen akte van geldlening. Wel is overeengekomen dat de hypotheek strekt tot zekerheid voor...
Datum uitspraak: 29-8-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot opheffing van ten laste van eiser gelegde derdenbeslagen. Naast onder diverse banken gelegde derdenbeslagen gaat het in deze zaak om derdenbeslagen op optierechten die...