Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 Kort geding uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige inbreuk op eigendomsrecht van de gemeente.
Datum uitspraak: 26-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding van levering en onderhoud van afvalcontainers. Eiseres heeft geen realistische en marktconforme prijzen geboden. De inschrijving van eiseres is ook manipulatief. De...
Datum uitspraak: 23-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Drentse gemeenten hebben in het kader van een aanbestedingsprocedure de opdracht voor het verwerken van huishoudelijk afval, e.d. voorlopig gegund aan Attero. De voorzieningenrechter...
Datum uitspraak: 25-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding(swet). Uit de parlementaire geschiedenis van artikel 1.4 lid 2 AW 2012 komt naar voren dat deze bepaling ertoe strekt dat aanbestedende diensten streven naar een zo goed...
Datum uitspraak: 15-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Geen sprake van definitief aanwijzingsbesluit. Het staat gemeente vrij aanbestedingsprocedure te houden. Dienstenconcessie.
Datum uitspraak: 30-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Openbare aanbesteding betreffende de inzameling van afval, het uitvoeren van containermanagement, het beheer en de exploitatie van een milieustraat, alsmede overige afvaltaken ten...
Datum uitspraak: 24-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding; KG. Eiseres heeft - na de Alcateltermijn - een kort geding aanhangig gemaakt tegen de aanbesteder en de winnaar van de aanbesteding, omdat recent is komen vast te staan dat...
Datum uitspraak: 4-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingszaak. Het gaat om onder meer de levering van Speciaal Ziekenhuis Afval - vaten. Gevraagd zijn SZA-vaten van het merk WIVA of daaraan gelijkwaardige vaten. Vraag is of...
Datum uitspraak: 8-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Internationaal transport van afvalstoffen. Normen die de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert bij het beoordelen van partijen...
Datum uitspraak: 10-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Samenvatting: Kort geding. Europese aanbesteding. De Gemeenten hebben in de onderhavige aanbesteding de algemene beginselen van aanbestedingrecht, met name die van gelijke behandeling,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature