Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 Kort geding uitspraken gevonden op het trefwoord beroepsaansprakelijkheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De inschrijving is op onjuiste gronden ongeldig verklaard. De nadien, alsnog plaatsgevonden beoordeling, kent geen gebreken.
Datum uitspraak: 12-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

MediRisk moet onderhandelen over dekking uitlooprisico. Vordering curatoren dat uitlooprisico geacht moet worden gedekt te zijn op grond van gemaakte afspraken afgewezen. De...
Datum uitspraak: 20-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ter beschikking stellen van stukken ex artikel 843a Rv . Geen rechtmatig belang. Eisters stellen stukken nodig te hebben voor een gemotiveerde bestrijding van de door gedaagden in de...
Datum uitspraak: 11-11-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dekking. Op grond van onder meer de overwegingen in een uitspraak van het Tuchtcollege komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat rekening...
Datum uitspraak: 9-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toekenning voorschot op schadevergoeding wegens beroepsfout notaris.
Datum uitspraak: 11-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Verzoek tot tussenkomst afgewezen, want vorderingen in tussenkomst hebben geen betrekking op onderwerp van de hoofdprocedure. De aanbestedende dienst mag niet afgaan...
Datum uitspraak: 2-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beslagverlof ten laste van notaris geweigerd. Beslag onnodig geacht, onder meer omdat de notaris een verzekering heeft voor aansprakelijkheid uit beroepsfouten.
Datum uitspraak: 3-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussentijdse beƫindiging van franchiseovereenkomst, nadat franchisenemer onder invloed van bipolaire stoornis toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen.
Datum uitspraak: 5-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil. Anders dan eiser is de voorzieningenrechter van oordeel dat eiser dwangsommen heeft verbeurd. De gevorderde opheffing van executoriale beslagen wordt afgewezen. Niet...
Datum uitspraak: 1-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding; kort geding. Eiseres heeft ingeschreven op de opdracht om de voor- en najaarskermissen op de Dam in Amsterdam te organiseren. De aanbesteder besluit de inschrijving van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature