Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 Kort geding uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsongeval.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geïntimeerde is eigenaar van een woning. Zij heeft de woning in beheer gegeven aan een vennootschap die zich richt op het tijdelijk beheer van leegstaande panden. Appellanten en die...
Datum uitspraak: 13-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Veroordeling tot betaling van € 50.000,=. Smartengeld was door verzekeraar gestort op derdenrekening waarvan gedaagde wist dat hierop door de Belastingdienst beslag was gelegd en...
Datum uitspraak: 23-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Kort geding. Vraag of de werkgever op grond van de CAO Sociale Werkvoorziening gehouden is ook tijdens het 2e ziektejaar 100% van het salaris door te betalen, wat het geval...
Datum uitspraak: 8-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Twee werknemers hebben bij de verzekeraar meldingen over het bedrijf gedaan. Nadat deze een eindrapport heeft uitgebracht, heeft werkgever hen op staande voet ontslagen....
Datum uitspraak: 8-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Twee werknemers hebben bij de verzekeraar meldingen over het bedrijf gedaan. Nadat deze een eindrapport heeft uitgebracht, heeft werkgever hen op staande voet ontslagen....
Datum uitspraak: 14-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Loondoorbetalingsverplichting werkgever na 104 weken ziekte. Bedrijfsongeval. Passende arbeid bedongen arbeid geworden? Arbeidsovereenkomst na 104 weken niet beëindigd. Voortdurende...
Datum uitspraak: 17-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

arbeidsrecht, bedrijfsongeval, letsel, causaal verband, bewijs
Datum uitspraak: 26-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet. Eiser, leidinggevende, is door werkgever op staande voet ontslagen in verband met het treiteren en discrimineren van een homoseksuele collega en het schenden van...
Datum uitspraak: 13-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiser vordert samengevat - de hoofdelijke veroordeling van Fortis en Aegon tot betaling van een voorchot op de hem vanwege verkeersongevallen toekomende schadevergoeding.
Datum uitspraak: 1-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op grond van nieuwe functie opnieuw aanspraak op twee jaar loondoorbetalingsplicht wegens ziekte? Aanspraak werknemer op doorbetaling loon na twee jaar ziekte, op grond van art. 7:611 BW...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature