Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

7 Rechterlijke Uitspraken

7 Kort geding uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 17-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Gedeeltelijke toewijzing van een vordering van eiser, een slachtoffer van een arbeidsongeval, tot betaling door de verzekeraar van de aansprakelijke partij van een aanvullend voorschot...
Datum uitspraak: 23-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Kort geding. Vraag of de werkgever op grond van de CAO Sociale Werkvoorziening gehouden is ook tijdens het 2e ziektejaar 100% van het salaris door te betalen, wat het geval...
Datum uitspraak: 28-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Aansprakelijkheid hoofdaannemer op grond van art. 7:658 lid 4 BW. Eiser heeft in z'n hoedanigheid van zzp-er in opdracht van een onderaannemer (ook een zzp-er)...
Datum uitspraak: 9-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval van een illegaal in Nederland verblijvende werknemer. Eiser vordert, na een val door een lichtkoepel van een dak waarbij hij een heupfractuur heeft opgelopen, in kort...
Datum uitspraak: 1-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Op grond van nieuwe functie opnieuw aanspraak op twee jaar loondoorbetalingsplicht wegens ziekte? Aanspraak werknemer op doorbetaling loon na twee jaar ziekte, op grond van art. 7:611 BW...
Datum uitspraak: 7-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding over de no-claimteruggave van de Zorgverzekeringswet aan verzekerden die chronisch ziek of gehandicapt zijn. De vordering is afgewezen. De voorzieningenrechter heeft...
Datum uitspraak: 30-9-2005
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eiser vordert in kort geding betaling van achterstallig loon op grond van artikel 7:629 BW en vergoeding van medische informatiekosten. De kantonrechter verklaart eiser niet-ontvankelijk...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature