Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

1.309 Rechterlijke Uitspraken

1.309 Hoger beroep uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen overname van de kosten van een vliegticket en de kosten van huur van een verblijfsruimte in Colombia. De kosten van de reis naar Colombia en het verblijf daar kunnen niet worden...
Datum uitspraak: 3-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Geen besluit in de zin van art. 1:3, lid 1, Awb. De brief van het Uwv bevat uitsluitend een informatieve mededeling aan appellant over het...
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Boete terecht opgelegd wegens schending inlichtingenverplichting. Verwijtbare overtreding. Hoogte boete terecht vastgesteld op 50% van het benadelingsbedrag. Nu de door het Uwv gestelde...
Datum uitspraak: 21-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eigenrisicodrager. Overdracht onderneming. Toerekening arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de werknemers, die werkzaam waren bij in 2006 aan appellante door [naam B.V.] verkochte...
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering voorschot ZW-uitkering. Omdat het gegeven ontslag in rechte werd aangevochten en die procedure ten tijde van het bestreden besluit nog niet ten einde was gekomen, bestond er...
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het Uwv heeft het bezwaar van appellante terecht kennelijk niet‑ontvankelijk verklaard. De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank dat de brief van 8 december 2014 geen...
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering WW-uitkering. Dringende redenen. Gelet op (de) omstandigheden, en op het feit dat appellant onder de druk van de omstandigheden heeft gehandeld vanuit de bedoeling om zowel het...
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

WW-uitkering voor de duur van drie maanden. Aanvraag WW-uitkering niet binnen een week na het intreden van werkloosheid ingediend. Verlaging met 30 procent gedurende vier maanden wegens...
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Betaalspecificatie. Beslag op WIA-uitkering. Het Uwv is gehouden medewerking te verlenen aan het beslag, en heeft daarin geen keuze. Dit betekent niet dat het Uwv een restschuld van...
Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De Raad oordeelt dat het Uwv artikel 5, eerste lid, van het Dagloonbesluit, zoals dat luidde na 1 juli 2015, buiten toepassing moet laten en moet beoordelen of het met ingang van 1...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature