Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

39 Rechterlijke Uitspraken

39 Hoger beroep kort geding uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil erfgenaam-executeur. Vordering strekkende de executeur te verbieden gelden aan de ervenrekening te onttrekken. Geen spoedeisend belang: gestelde financiƫle nood wordt niet...
Datum uitspraak: 20-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beslagrecht. Internationaal privaatrecht. Huwelijksvermogensrecht. Executoriale beslagen op roerende zaken en baar geld. Echtgenote stelt dat zaken en geld aan haar toebehoren en dat...
Datum uitspraak: 13-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil. De voorzieningenrechter Den Haag schorst de executie van een onherroepelijk geworden verstekvonnis uit 1995 tot dat onherroepelijk is beslist op een verjaringsverweer....
Datum uitspraak: 22-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beslagrecht. Kort geding tot opheffing conservatoire beslagen op geldvorderingen. Maatstaven beoordeling. Niet summierlijk gebleken van ondeugdelijkheid gestelde vorderingen of van...
Datum uitspraak: 12-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Nalatenschap. Omvang legitieme. Executiegeschil met betrekking tot een vonnis waarbij de executeur in de nalatenschap (de broer) stukken diende te verstrekken aan de legitimaris (de zus)...
Datum uitspraak: 17-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Vaststellingsovereenkomst. Beslag onder de vennootschap op basis van die overeenkomst. Rechtspersoon versus bestuurder. Artikel 2:7 en 9 BW. Vraag of sprake is van een...
Datum uitspraak: 22-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Rekeningen bij KB Luxbank te Luxemburg. Informatieplicht op grond van art. 47 AWR. Verhoging dwangsom.
Datum uitspraak: 1-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering op de voet van 438 Rv tot staking van de tenuitvoerlegging van een onherroepelijk geworden vonnis. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt mee dat inhoudelijke bezwaren...
Datum uitspraak: 6-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort Geding; vordering tot afgifte medisch dossier na overlijden; geheimhouding hulpverlener; concrete aanwijzingen voor zwaarwegend belang
Datum uitspraak: 8-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Incident. Schorsing van de tenuitvoerlegging vanwege een kennelijke feitelijke misslag.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature