Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

63 Rechterlijke Uitspraken

63 Hoger beroep kort geding uitspraken gevonden op de trefwoorden dringend eigen en gebruik.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Doorbetaling van loon in de periode gelegen tussen een vernietigd ontslag op staande voet en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In beginsel rust op de werkgever de verplichting...
Datum uitspraak: 20-12-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Familierecht. Kort geding. Gebied- en contactverbod jegens de vrouw en een contactverbod jegens met name genoemde familie van de vrouw op straffe van een dwangsom.
Datum uitspraak: 21-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding; verbod beëindiging samenwerkingsovereenkomst. Het hof acht voorshands aannemelijk dat het door appelante niet nakomen van de op haar rustende inzage en...
Datum uitspraak: 24-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Distributieovereenkomst. Incident ex artikel 223 Rv . Spoedeisend zoals in kort geding of is dringendheid voldoende. Belang bij verbod om rechtstreeks aan derden te leveren.
Datum uitspraak: 20-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

executiegeschil verhuis- en inrichtingsvergoeding
Datum uitspraak: 23-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen maritaal beslag mogelijk op lege bankrekening.
Datum uitspraak: 21-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering tot ontruiming. Ordemaatregel strekkende tot toelating van de eigenaar tot het perceel. Langdurig gekraakt perceel dat door grote groep mensen wordt gebruikt om er...
Datum uitspraak: 28-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

KG, vordering wedertewerkstelling
Datum uitspraak: 22-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Spoedappel. Het hof is voorshands van oordeel - ambtshalve de rechtsgronden aanvullend - dat de overeenkomst tussen partijen de kenmerken heeft van een agentuurovereenkomst en dat die...
Datum uitspraak: 4-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling van leerplicht. Gemeente heeft niet onrechtmatig gehandeld door een verdere vrijstelling niet te accepteren. Belang van het kind brengt echter mee dat deze het lopende...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature