Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

123 Rechterlijke Uitspraken

123 Hoger beroep kort geding uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Deskundigenverklaring. Doorbetaling loon bij arbeidsongeschiktheid.
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Loonsanctie wegens het niet verrichten van passende arbeid. Uitleg afspraak over integratie in plan van aanpak.
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Appel kort geding. Loondoorbetaling bij ziekte. Loonstop wegens onvoldoende medewerking re-integratie. Dient werknemer ook in kort geding een deskundigenoordeel over te leggen? Moet bij...
Datum uitspraak: 21-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Kort geding. Loonstop met terugwerkende kracht.
Datum uitspraak: 21-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Vordering in kort geding tot doorbetaling van loon, terwijl het recht om de vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst te verzoeken is vervallen door verloop...
Datum uitspraak: 31-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Loonstop ex artikel 7:629 lid 3 sub b, d en e BW. Loonstop op basis van sub d acht het hof voorlopig (kort geding) terecht.
Datum uitspraak: 30-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

De beperking in de FML ten aanzien van chauffeursfuncties, gecombineerd met het feit dat 50% van de werkzaamheden gezeten en gereden dient te worden op een hefwagen met als bijzonderheid...
Datum uitspraak: 18-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Spoedappel. Overgang Wmo-taxivervoer na aanbestedingsprocedure. Anders dan de kantonrechter oordeelt hof dat geen sprake is van overgang van onderneming. Geen overgang van materiële...
Datum uitspraak: 23-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding. Toewijzing huurrecht. Belangenafweging.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature