Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

19 Rechterlijke Uitspraken

19 Hoger beroep kort geding uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 5-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

kort geding; loondoorbetaling na ziekte; situatieve arbeidsongeschiktheid; 7:628 BW; werkgever moet initiatief nemen om verhoudingen te normaliseren
Datum uitspraak: 6-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Loonvordering in kort geding na re-integratieperikelen met loonsanctie en, na herstel, ontslag op staande voet.
Datum uitspraak: 17-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Zieke werkneemster geeft aan werkgever kort voor het verstrijken van de termijn van 104 weken als bedoeld in artikel 7:629 lid 1 BW aan dat ze aan de beterende hand is en dat ze haar...
Datum uitspraak: 21-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Loonvordering in kort geding na arbeidsconflict waarbij werknemer als sanctie naar een andere functie is overgeplaatst. Na mediation wil werknemer weg hetgeen in getekende...
Datum uitspraak: 20-8-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

ontslag op staande voet; (hardnekkige) werkweigering? 7:628 BW; situatieve arbeidsongeschiktheid; kort geding
Datum uitspraak: 14-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsovereenkomst is niet geëindigd; niet is komen vast te staan dat sprake is van aanvaarding door de werknemer van een passend aanbod in de zin van de CAO.
Datum uitspraak: 17-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Casus: Werkneemster (geïntimeerde) is sinds 1 juli 1996 bij werkgeefster (appellant) in dienst, sinds 1 juli 1997 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de...
Datum uitspraak: 8-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Loonvordering in kort geding, deels tijdens ziekte, deels zonder werk na arbeidsconflict. Toepassing van HR 27 juni 2008, JAR2008. Rente over restitutievordering zonder ingebrekestelling...
Datum uitspraak: 17-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht, kort geding, loonbetalingsverplichting, artikel 7:629 lid 3 BW .. . .
Datum uitspraak: 24-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het karakter van het ontslag op staande voet en de hiervoor genoemde eisen verzetten zich er in de regel tegen dat een ontslag op staande voet kan worden gevolgd door een tweede,...