Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

67 Rechterlijke Uitspraken

67 Hoger beroep kort geding uitspraken gevonden op het trefwoord aannemer.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding, spoedappel. Bouw opslagtanks in Botlek. Tussentijdse beëindiging aannemingsovereenkomst door opdrachtgever wegens tekortkomingen aannemer. Fidic-voorwaarden. Door aannemer...
Datum uitspraak: 6-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige perspublicatie? Vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) versus recht op bescherming persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM).
Datum uitspraak: 15-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschiktheidseis of gunningscriterium, uitleg van aanbestedingsstukken, herstel eigen verklaring van de derde ter voldoening aan geschiktheidseis, hoger beroep door interveniërende...
Datum uitspraak: 27-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Opzegging G-rekening door de Ontvanger. Onjuist gebruik van de G-rekening.
Datum uitspraak: 13-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige hinder. Spoed kort geding. Het hof acht voldoende aannemelijk dat de werkzaamheden (sloop, renovatie, onderhoud) op enig moment tot onevenredige hinder zijn gaan leiden en...
Datum uitspraak: 13-9-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

kort geding; overeenkomst voorshands te kwalificeren als overeenkomst van opdracht; nader feitelijk onderzoek vereist, ook naar de aard van de door appellante aangevoerde gebreken en de...
Datum uitspraak: 21-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kortgeding. Bij tuin gebroken strook grond. Anders dan de eerste rechter oordeelde, kan verjaring bedoeld in art. 3:105 BW niet zijn voltooid en is bovendien bezit onvoldoende gesteld.
Datum uitspraak: 21-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep op verkrijging stuk grond d.m.v. extinctieve verjaring ex art. 3:105 BW. Niet voldaan aan verjaringstermijn, bovendien geen bezitter geworden. Verkrijgende verjaring ex art. 3:99...
Datum uitspraak: 24-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Verrekening. Vraag of een contractuele bepaling die verhaal mogelijk maakt op een medecontractant van een bestuursrechtelijk opgelegde boete krachtens de Wav vanwege eigen...
Datum uitspraak: 17-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Draagwijdte algemeen verbod om inbreuk te maken op de auteursrechten op een bouwwerk. De executierechter is door de beschermingsomvang van het betrokken bouwwerk (voorshands) vast te...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature