Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 Eerste en enige aanleg uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering periodieke AOR-uitkering. Klachten niet in die mate oorlogsgerelateerd dat er gesproken kan worden van arbeidsongeschiktheid in de zin van de AOR. Voldoende medische grondslag....
Datum uitspraak: 23-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toekenning invaliditeitsuitkering, een vergoeding voor vier uur huishoudelijke hulp en aanspraak op vrije geneeskundige behandeling. Geen causaal verband tussen de lichamelijke klachten...
Datum uitspraak: 13-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Besluit 2 strekt tot intrekking van besluit 1. Gelet op artikel 6:19 Awb beroep tegen besluit 1 geacht gericht te zijn tegen besluit 2. Deugdelijk voorbereid en gemotiveerd en geen...
Datum uitspraak: 10-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling ingangsdatum. De uitkering gaat in met ingang van de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is ingediend. Die bepaling omvat dwingend recht en biedt aan verweerder geen...
Datum uitspraak: 24-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer. Toepassing Westhoff/Spronsen. Geen herroeping. Opzegging rechtsgeldig.
Datum uitspraak: 18-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Toekenning invaliditeitsuitkering berekend naar een uitkeringspercentage van 10 en een (geclausuleerde) aanspraak op vergoeding van vrije geneeskundige behandeling en verpleging in...
Datum uitspraak: 9-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling ingangsdatum op grond van de AOR toegekende invaliditeitsuitkering. De beroepsgrond dat ten onrechte is uitgegaan van de brief van 4 maart 2013 als tijdstip van aanvraag...
Datum uitspraak: 12-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag om een AOR-uitkering toe te kennen. Geen sprake van oorlogsletsel in de zin van de AOR.
Datum uitspraak: 14-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Het verzoek is gegrond op gedragingen van werknemer voorafgaand aan de ziekmelding. Aannemelijk is dat deze gedragingen voortkomen uit de psychische problematiek die tot de...
Datum uitspraak: 16-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Deze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2015:2997. De gerectificeerde tekst is opgenomen in ECLI:NL:CRVB:2015:2996, onderstaande tekst is niet meer geldig.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature