Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

143 Rechterlijke Uitspraken

143 Eerste aanleg - enkelvoudig uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 23-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

handelwijze bank bij accepteren teruggave bankgarantie en afdragen onder executoriaal beslag strijdig met hetgeen zij naar maatstaven van redelijkheid verplicht was te doen
Datum uitspraak: 16-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De bank slaagt er niet in te bewijzen dat zij haar cliënte voorafgaande aan het sluiten van de borgtochtovereenkomst heeft voorgelicht over de risico's daarvan althans dat die cliënte...
Datum uitspraak: 16-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Renteswap, Euribormanipulatie door medewerkers Rabobank. Beroep op dwaling, bedrog, onrechtmatige daad, dan wel toerekenbare tekortkoming in verband met onbekendheid met...
Datum uitspraak: 23-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Opzegging Zelf Beleggen door SNS Bank. Niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
Datum uitspraak: 21-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bank is bevoegd de opslag op het Euribor tarief eenzijdig te wijzigen, geen vernietiging opslagwijzigingsbeding, eiser is natuurlijk persoon maar geen consument in de zin van de...
Datum uitspraak: 31-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Internationale bancaire dienstverlening ter incasso van koopprijs bij internationale handel. Opdracht tot disconteren of anderszins? Zorgplicht en verzwaarde stelplicht bank.
Datum uitspraak: 3-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

In een kredietovereenkomst staat de bepaling: “Wij mogen het openstaande saldo onmiddellijk opeisen als: a) u tenminste 2 maanden het minimaal te betalen bedrag niet heeft betaald en...
Datum uitspraak: 30-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

‘Effectenlease zaak. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Het betreft de wijze van schadeberekening wegens schending van de zorgplicht in zaken waarin geen sprake was van een...
Datum uitspraak: 22-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

dwaling renteswap, zorgplicht adviseur
Datum uitspraak: 1-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

renteswap – geen schending zorgplicht bank

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature