Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

300 Rechterlijke Uitspraken

300 Eerste aanleg - enkelvoudig uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank begrijpt de tussen verzoeker en WOZ-specialisten gesloten overeenkomst zo, dat zij hebben beoogd overeen te komen dat verzoeker aan WOZ-specialisten kosten is verschuldigd...
Datum uitspraak: 24-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Opzegging overeenkomst van geldlening. Onrechtmatig handelen bestuurder BV? Oplichting.
Datum uitspraak: 23-4-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tegenbewijs ex artikel 2:248 lid 2 BW : de bestuurder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een krimpende markt en hoge vaste lasten een belangrijke oorzaak van het faillissement vormen.
Datum uitspraak: 2-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep van curator op kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW slaagt niet. Niet voldaan aan de eis dat aannemelijk is dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke...
Datum uitspraak: 24-2-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eisende partij wordt niet ontvankelijk verklaard in haar vordering op een BV die wegens gebrek aan baten is opgehouden te bestaan. De ingestelde reconventionele vorderingen stuiten erop...
Datum uitspraak: 1-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Hebben de bestuurders voldaan aan de administrateplicht (art. 2:10, lid 1 BW)? Ja. Curator heeft niet onderbouwd dat uit de overgelegde bescheiden de rechten en plichten van de...
Datum uitspraak: 12-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid bestuurders BV. BV betaalt groot bedrag in contanten als voorschot (ontvangen van opdrachtgever) aan - naar achteraf blijkt - onbetrouwbare relatie die geen verhaal...
Datum uitspraak: 18-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een bestuurder is op grond van art. 2:248 BW alleen aansprakelijk jegens de boedel voor schulden die tegen de boedel ingeroepen kunnen worden. Voorzover de vordering van de ontvanger op...
Datum uitspraak: 18-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzekering voor bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid Eiser heeft vordering op rechtspersoon en maakt de bestuurder een persoonlijk verwijt van de gang van zaken bij de...
Datum uitspraak: 7-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

"Commanditaire vennootschap bezit geen rechtspersoonlijkheid. Geldschieter is hoofdelijk verbonden voor de schulden en verbintenissen van de cv, indoen hij zich nadrukkelijk heeft...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature