Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

11.170 Rechterlijke Uitspraken

11.170 Eerste aanleg - enkelvoudig uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 27-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Last onder bestuursdwang op grond van de Gezondheids- en welzijnswet. Begunstigingstermijn ten aanzien van maatregel 1 is te kort en derhalve in strijd met artikel 3:4, tweede lid, van...
Datum uitspraak: 12-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

disciplinaire straf van ontslag - bezwaar gegrond Verweerder heeft zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat klager zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Het...
Datum uitspraak: 29-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

EJ. Alimentatie. Art.1:85
Datum uitspraak: 5-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek ex art. 94 La - voorziening bij voorraad getroffen o.g.v. belangenafweging De vraag of aanleiding bestaat om een voorziening bij voorraad te treffen, moet worden beantwoord aan...
Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitspraak in een omgevingsrechtelijke zaak in ‘Klare Taal’ . Artikel 3 van bijlage II van het Bor geldt alleen maar voor bouwwerken die niet in strijd zijn met het bestemmingsplan....
Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Rijkswet van 26 september 1991, houdende het stellen van regelen betreffende de verstrekking van reisdocumenten (Paspoortwet); Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN); erkenning in...
Datum uitspraak: 16-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Urgentieverklaring geweigerd omdat eiser onvoldoende pogingen heeft gedaan zelf een oplossing te vinden. Eiser wordt geacht zijn woonprobleem zelf op te kunnen lossen omdat zijn inkomen...
Datum uitspraak: 14-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

In geschil tussen partijen is het antwoord op de vraag of klagers bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing op zijn verzoek ontvankelijk is. Het bezwaar van klager is ingediend na...
Datum uitspraak: 7-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het Gerecht oordeelt dat: - de Ministeriele beschikking fooien rechtsgeldig is en dus niet onverbindend; -de casinocontroleurs niet in dienstbetrekking bij belanghebbende staan; -bij de...