Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang JPF

Volgnummer JPF

Annotator JPF

235 Rechterlijke Uitspraken

235 Cassatie uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 9-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aandelenlease. Vernietiging op grond van art. 1:88 en 1:89 BW door echtgenote; verjaring? Verlenging aandelenleaseovereenkomst, toestemming echtgenoot art. 1:88 lid 1, aanhef en onder d,...
Datum uitspraak: 28-11-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huwelijksgoederenrecht. Vermogensrechtelijke afwikkeling na echtscheiding. Waarderingsmethode van in het kader van een onderneming gebruikte onroerende zaken. Waardering...
Datum uitspraak: 10-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging affectieve relatie en samenlevingsovereenkomst. Aflossingen uit privévermogen op hypotheek op gemeenschappelijke woning. Voldaan aan natuurlijke verbintenis? Slagende...
Datum uitspraak: 25-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Jeugdrecht. Omvat aanwijzingsbevoegdheid ex art. 1:258 lid 1 BW ook de bevoegdheid om ouder bij wie het kind niet verblijft te beperken in contact met het kind? Art. 807 Rv. In verband...
Datum uitspraak: 25-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kinderalimentatie. Draagkracht. Wijziging van omstandigheden. Ingangsdatum gewijzigde onderhoudsverplichting. HR 21 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB4757 , NJ 2008/27 ; HR 25 januari...
Datum uitspraak: 18-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verlenging ondertoezichtstelling en machtiging gesloten jeugdzorg. Instemmingsverklaring gedragswetenschapper op grond van art. 29b lid 5 Wjz. Art. 5 lid 1, aanhef en onder d, EVRM en...
Datum uitspraak: 11-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wijzigingsverzoek kinderalimentatie. Onjuiste adressering van door hof verstuurde oproepingsbrieven. Niet-verschenen belanghebbende in verzoekschriftprocedure, oproeping bij aangetekende...
Datum uitspraak: 28-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kinderalimentatie. Art. 1:401 lid 1 BW van toepassing bij hoger beroep tegen eerste vaststelling kinderalimentatie?
Datum uitspraak: 28-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verlenging ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter. Art. 8 lid 1 Verordening (EG) nr. 2201/2003 (Brussel II-bis). Peildatum...
Datum uitspraak: 21-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot vernietiging samenlevingsovereenkomsten. Titel 5 van Boek 6 in beginsel van overeenkomstige toepassing (art. 6:216) BW. Voor zover overeenkomst vermogensrechtelijke...