Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

35 Rechterlijke Uitspraken

35 Cassatie uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 20-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OM-cassatie. Uitvoer afvalstoffen a.b.i. Bijlage III EVOA naar China. Artt. 36 en 37 EVOA. In het middel wordt ervan uitgegaan dat sprake is van een uitvoerverbod a.b.i. art. 36 EVOA van...
Datum uitspraak: 23-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 15.33 Wet milieubeheer. Verordening reinigingsheffingen 2009 gemeente Duiven. Opbrengstlimiet afvalstoffenheffing.
Datum uitspraak: 23-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 15.33 Wet milieubeheer. Verordening reinigingsheffingen 2008 gemeente Duiven. Opbrengstlimiet afvalstoffenheffing.
Datum uitspraak: 11-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verpakkingenbelasting. Art. 80, aanhef en letter a, Wbm (tekst 2010). Art. 3, onderdeel 1, en bijlage I bij Richtlijn 94/62 EG (Verpakkingenrichtlijn). 'Release liner' is een verpakking...
Datum uitspraak: 21-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verpakkingenbelasting. Artikel 82, lid 1, letter b, Wbm. Het zich ontdoen van de verpakking van producten omvat elk handelen van een importeur dat ertoe leidt dat hij niet langer over de...
Datum uitspraak: 10-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 16, lid 2, letter c, AWR. Verordening rioolrechten 2010 gemeente Barendrecht. Aanslag rioolrecht € 235. Bij raadpleging bijsluiter en website blijkt juiste bedrag € 258....
Datum uitspraak: 3-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Economische zaak. OM-cassatie. Balen samengeperst oud papier en/of karton. Uitleg begrip ‘afvalstoffen’ in de zin van de EG-verordening nr 1013/2006 betreffende de overbrenging van...
Datum uitspraak: 3-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Economische zaak. OM-cassatie. Elektrische en/of elektronische huishoudelijke apparaten. Uitleg begrip ‘afvalstoffen’ in de zin van de EG-verordening nr 1013/2006 betreffende de...
Datum uitspraak: 11-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting; art. 7 Wet OB; paragraaf 10, lid 1, van de Toelichting Gemeenten. Publiekrechtelijk lichaam in de vorm van een gemeenschappelijke regeling verricht prestaties jegens een...
Datum uitspraak: 10-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Economische zaak. 1. ‘Doorvoer’ in de zin van EVOA (oud), art. 2, 23.1 en 26.1 EVOA (oud). 2. Falende bewijsklacht. 3. Kwalificatie en strafoplegging. Ad 1. Ter zake de...