Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang Belastingblad

Volgnummer Belastingblad

Annotator Belastingblad

1.124 Rechterlijke Uitspraken

1.124 Cassatie uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 27-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 229, lid 1, letter b, Gemeentewet. Gelijkheidsbeginsel. Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse...
Datum uitspraak: 27-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 229, lid 1, letter b, Gemeentewet; art. 1, EP, EVRM. Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart,...
Datum uitspraak: 20-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 8:73 Algemene wet bestuursrecht . Indien een belanghebbende door de rechter op alle geschilpunten in het ongelijk wordt gesteld, maar er wel een immateriële schadevergoeding...
Datum uitspraak: 20-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 8:46, lid 6, Awb; art. 6 lid 1, EVRM . Heffing griffierecht. Richtlijnen voor behandeling beroep op betalingsonmacht. Overgangsrecht. Artikel 8:55 Awb . Rechtbank heeft onderzoek...
Datum uitspraak: 13-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 229b Gemeentewet. Legesverordening 2011 gemeente Dantumadiel. Opbrengstlimiet. Kruissubsidiëring na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mogelijk.
Datum uitspraak: 6-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

HR verklaart het beroep in cassatie n-o.
Datum uitspraak: 6-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Forensenbelasting. Eigen gebruik o.g.v. verhuurbemiddelingsovereenkomst gemaximeerd tot 90 dagen: geen heffing van forensenbelasting.
Datum uitspraak: 6-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 2, lid 1, letter e, van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken . Werktuigenvrijstelling van toepassing op deel van de installaties in een...
Datum uitspraak: 16-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 229b Gemeentewet. Verordening rioolbelasting 2006 gemeente Nijmegen. Voortzetting zaak HR BNB 2012/103. Opbrengstlimiet. Dotatie aan 'schommelfonds' in verband met...
Datum uitspraak: 9-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht (Bpb). Vier bezwaren tegen vier WOZ-beschikkingen op één biljet. Voor Bpb één bezwaar met wegingsfactor 1,5.