Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 Bodemzaak uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

AW. Strafontslag. Plichtsverzuim. Belangenverstrengeling. Evenredigheid. De rechtbank stelt vast dat eiser ten onrechte zijn nevenwerkzaamheden niet heeft gemeld bij zijn...
Datum uitspraak: 22-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Schending ambtsgeheim. Schijn van belangenstrengeling. Plichtsverzuim. Geen oneigenlijk gebruik van informatie, ook geen voordeel van verschafte informatie. Geen benadeling derden....
Datum uitspraak: 7-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Bodemzaak. Schorsing werknemer werkzaam voor de centrale overheid. Criteria schorsing.
Datum uitspraak: 24-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: strafontslag, verklaringen collega’s, achtergrond bestaande verhoudingen, nader onderzoek, verifiëren, objectieve gegevens. Samenvatting: Voor de constatering van...
Datum uitspraak: 15-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 92, lid 1, ARAR . Schorsing tot aan het ontslagbesluit en daarom in duur beperkt. Alsnog recht op uitbetaling van bezoldiging over de periode vanaf het ontslagbesluit tot aan de...
Datum uitspraak: 15-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 92, lid 1, ARAR . Schorsing tot aan het ontslagbesluit en daarom in duur beperkt. Alsnog recht op uitbetaling van bezoldiging over de periode vanaf het ontslagbesluit tot aan de...
Datum uitspraak: 29-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eervol ontslag o.g.v. art. 89, derde lid, Barp. Tijdelijke aanstelling voor de duur van de opleiding. Toetsingskader. Het verzwijgen van het gebruik van cocaïne en het ontvangen van...
Datum uitspraak: 14-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft met zijn gedragingen inbreuk gemaakt op de kernwaarden zoals die gelden binnen de politieorganisatie, namelijk transparantie, betrouwbaarheid en integriteit, waarmee hij het...
Datum uitspraak: 30-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voor wat betreft 7 van de in totaal 9 verweten gedragingen van eiseres is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van deugdelijk vastgestelde gegevens. Het procesdossier bevat geen...
Datum uitspraak: 11-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst met hoofddocent op grond van een dringende reden, zijnde grensoverschrijdende uitlatingen en grensoverschrijdend gedrag richting...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature