Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

41 Rechterlijke Uitspraken

41 Bodemzaak uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 23-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eisers ontvingen op grond van het (oude) Bezoldigingsreglement bij voldoende functioneren een persoonlijke toelage (de uitlooptoelage) in de vorm van een percentage van het...
Datum uitspraak: 22-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Schending ambtsgeheim. Schijn van belangenstrengeling. Plichtsverzuim. Geen oneigenlijk gebruik van informatie, ook geen voordeel van verschafte informatie. Geen benadeling derden....
Datum uitspraak: 3-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Intrekken uitkering als gevolg van anonieme tip
Datum uitspraak: 11-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij het bestreden besluit is omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo voor een pluimveehouderij (1.059.840 vleeskuikens en...
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst van aanneming; waarschuwingsplicht; art. 7:754 en 7:760 BW
Datum uitspraak: 14-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wob, misbruik van recht, machtiging, oproeping
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag als bedoeld in artikel 98, eerste lid, aanhef en onder g, van het ARAR . Hoewel er geen (eind-)beoordeling meer heeft plaatsgevonden , is de rechtbank van oordeel dat verweerder...
Datum uitspraak: 24-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: strafontslag, verklaringen collega’s, achtergrond bestaande verhoudingen, nader onderzoek, verifiëren, objectieve gegevens. Samenvatting: Voor de constatering van...
Datum uitspraak: 3-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging uitkering ingevolge het besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie (BWDEF) als gevolg van het bereiken van de leeftijd van 65 jaar....
Datum uitspraak: 3-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging uitkering ingevolge het besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie (BWDEF) als gevolg van het bereiken van de leeftijd van 65 jaar....