Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 Beschikking uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsongeval.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

"Deelgeschil. 7:658 BW en 7:611. Verzoekers NO. Geen gelegenheid om benodigde bescheiden alsnog in het geding te brengen, omdat verzoekers daartoe ruim de gelegenheid hebben gehad en het...
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

EJ - Arbeid: Geen sprake van kennelijk onredelijk ontslag, noch van onrechtmatig ontslag.
Datum uitspraak: 1-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Bedrijfsongeval. Klachtplicht werknemer. Onveilige werkmethode. Smartengeld.
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Werkneemster valt van de trap, terwijl zij een bureaustoel naar boven sjouwt. Zij raakt volledig arbeidsongeschikt. Werkneemster heeft voldaan aan haar stelplicht als...
Datum uitspraak: 25-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

EJ. Arbeid. Ontslag afgewezen.
Datum uitspraak: 28-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Voorwaardelijke ontbinding geweigerd. Geschiktheid werknemer om de functie te vervullen.
Datum uitspraak: 16-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek gericht tegen verkeerde partij, herstel verkeerde partij in WWZ zaak, geen onduidelijkheid over juiste werkgever, aanhouding zitting geweigerd, keuze niet voorbereiden zitting...
Datum uitspraak: 25-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verweerder & zn. als werkgever van verzoeker heeft niet voldaan aan de op haar rustende zorgplicht en uit dien hoofde aansprakelijk is voor de gevolgen van het bedrijfsongeval dat...
Datum uitspraak: 28-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitspraak deelgeschil. Werkgever niet aansprakelijk ex artikel 7:658 BW voor door werknemer geleden schade, omdat werknemer uit eigen beweging – ondanks waarschuwing dit niet te doen...
Datum uitspraak: 27-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschilprocedure over bedrijfsongeval werknemer. Bij de beantwoording van de vraag welke maatregelen in het licht van een specifiek veiligheidsvoorschrift in het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature