Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

64 Rechterlijke Uitspraken

64 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid gedaan door Rechtbank Zwolle.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-5-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In geding is de vraag of verweerder terecht heeft besloten eiser met ingang van 28 april 1999 niet in aanmerking te brengen voor een uitkering op grond van de WAZ.
Datum uitspraak: 3-10-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft ten aanzien van eiseres besloten dat in het kader van de toepassing van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voor het jaar 1999 de gedifferentieerde...
Datum uitspraak: 26-11-2003
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aan eiser is met ingang van 25 november 2002 een uitkering WW toegekend. Tevens bevat het besluit de vaststelling dat eiser vanaf het moment dat hij wist dat hij werkloos zou worden tot...
Datum uitspraak: 8-7-2002
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling arbeidsongeschiktheid. Uitspraak vernietigd door Centrale Raad van Beroep, dd 03-02-2004, nr 02/4465
Datum uitspraak: 15-8-2002
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Meerdere bedrag (nl. franchise van ƒ 20.000,- overtreffend) aan desinvesteringsbijtelling dient bij bepaling van de hoogte van eiseres inkomen uit arbeid i.h.k.v. het Inkomensbesluit...
Datum uitspraak: 2-8-2002
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In casu geen sprake van stakingswinst, zodat de winst - uit verkoop van landbouwgrond wegens bedrijfsverplaatsing - dient te worden meegenomen in het maatmaninkomen. Eiser is geweigerd...
Datum uitspraak: 29-7-2002
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onzekerheid over recht op loon a.b.i. art. 47a.2 ZW. Ingaande 15 augustus 2001 is verzoeker ontslag verleend wegens ongeschiktheid voor de verdere vervulling van zijn functie anders dan...
Datum uitspraak: 30-10-2002
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kosten inschakeling arts- en/of advocaat-gemachtigde; belang van werknemer bij bescherming persoonlijke levenssfeer weegt zwaarder. Bezwaar van eiseres (werkgever) tegen toekenning...
Datum uitspraak: 17-2-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft besloten eiseres voor de toepassing van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voor het premiejaar 2002 in te delen in de categorie grote werkgevers....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature