Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Zwolle-Lelystad.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vraag of gemeente zich verbonden om te bewerkstelligen dat eiseres op haar tankstation een LPG-installatie mocht hebben. Geen wanprestatie. Geen onrechtmatige daad.
Datum uitspraak: 2-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Misbruik van recht door het voeren van vele bestuursrechtelijke procedures?
Datum uitspraak: 26-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende, afstand tot en ruimtelijke uitstraling van bedrijf, verzoek voorlopige voorziening niet-ontvankelijk. Wetsverwijzingen: Awb 1:2, 7:1, 8:1, 8:81 Verzoekers zijn naar...
Datum uitspraak: 18-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verleende bouwvergunning voor het oprichten van twee van uiteindelijk in totaal 12 te realiseren windturbines, welke geen functionele en technische samenhang met elkaar hebben; ook...
Datum uitspraak: 19-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering intrekking bouwvergunning voor oprichten van een zonder biologische luchtwasser gerealiseerde vleeskalverenstal in Olst; voldoende aannemelijk gemaakt dat bouwvergunning ten...
Datum uitspraak: 22-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank laat aan composteerinrichting Top Compost BV te Lelystad verleende bouwvergunning eerste fase in stand
Datum uitspraak: 26-1-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning verleend voor oprichten windturbine met totale hoogte van 185 meter te Lelystad; geen mer vereist; verder terecht geen toepassing gegeven aan de Crisis- en herstelwet;...
Datum uitspraak: 11-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot onteigening wordt afgewezen nu het te onteigenen perceel niet wordt gebruikt voor de aanleg van dat deel van het tracé dat vermeld wordt in het onteigenings KB.
Datum uitspraak: 14-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Geschil over windmolens. Gedaagden hebben op goede gronden beroep kunnen doen op terugtredingsregeling.
Datum uitspraak: 29-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen verleende vrijstelling voor gebruik van perceel voor vliegen met ongemotoriseerde en gemotoriseerde modelvliegtuigen en helicopters, ongegrond verklaard.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature