Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

23 Rechterlijke Uitspraken

23 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan door Rechtbank Zwolle-Lelystad.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft eiser een straf opgelegd in de vorm van vermindering van het recht op jaarlijks verlof met 32 uur, alsmede een aantal (disciplinaire) maatregelen. Verweerder is op grond...
Datum uitspraak: 28-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Universiteit Twente heeft voor wat betreft de verzending van e-maiis tijdens werktijd ten onrechte geoordeeld dat eiser zzich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. De rechtbank is...
Datum uitspraak: 3-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening in het kader van strafontslag (overtreden visserijwet en herhaald normoverschrijdend gedrag.
Datum uitspraak: 9-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit op bezwaar opgelegde bijkomende disciplinaire straf gaat omvang van het geding in bezwaar te buiten, bij bezwaar tegen ordemaatregel. Bijkomende disciplinaire straf wordt...
Datum uitspraak: 15-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen verlening van ontslag bij wijze van disciplinaire straf gegrond verklaard, omdat inmiddels de WAO-uitkering is verhoogd naar 80 - 100%.
Datum uitspraak: 26-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Overtreden visserijwet voldoende reden voor strafontslag. Beroep ongegrond.
Datum uitspraak: 8-7-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Disciplinair ontslag penitentiair inrichtingswerker. Verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. Verzoeker heeft zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Zo is verzoeker,...
Datum uitspraak: 7-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schorsing politieambtenaar en inhouden bezoldiging. Afwijzing verzoek om een voorlopige voorziening. Verweerder was op grond van artikel 84, eerste lid, aanhef en onder b, van het Barp...
Datum uitspraak: 9-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Voorwaardelijk ontslag politieambtenaar; plichtsverzuim. Beroep, voor zover hiertegen gericht, ongegrond. Gedragingen in de privésfeer van een politieambtenaar kunnen een weerslag...
Datum uitspraak: 13-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Opgelegd strafontslag onevenredig vanwege verweren seksueel intimiderend gedrag.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature