Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Zittingsplaats

Beschikbaarheid

221 Rechterlijke Uitspraken

221 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar gedaan door Rechtbank Zwolle-Lelystad.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-9-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft [...] het budget inkomensdeel Wwb voor Zwolle definitief vastgesteld op € 32.262.891,--. Hierbij is aangegeven dat gebleken is dat de verdeelmaatstaf “lage inkomens...
Datum uitspraak: 16-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Schorsing verleende bouwvergunningen wegens strijd met paragraaf 3.2 van de Handreiking omdat voor het betrokken project een bestemmingsplan is vastgesteld waartegen bedenkingen zijn...
Datum uitspraak: 19-7-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Kern van het geschil is de vraag of eiser als belanghebbende in de zin van artikel 49 van de WRO kan worden aangemerkt en derhalve gerechtigd is tot een aanvraag en de ontvangst van een...
Datum uitspraak: 17-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende wil te Schalkhaar, in het gebied dat ligt tussen de Colmschaterstraatweg, de Nico Bolkesteinlaan, het Overijssels kanaal en de Oerdijk, de tweede fase van een sportpark...
Datum uitspraak: 8-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Gebruik van het perceel en de forellenschuur voor recreatieve doeleinden (forellenvisserij door recreanten) in strijd met de op de gronden rustende agrarische bestemming. Geen concreet...
Datum uitspraak: 28-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Universiteit Twente heeft voor wat betreft de verzending van e-maiis tijdens werktijd ten onrechte geoordeeld dat eiser zzich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. De rechtbank is...
Datum uitspraak: 11-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank laat verleende bouwvergunning voor het oprichten van drie gebouwen aan de markt In Hadenberg in stand nu zich geen weigeringsgrond als bedoeld in artikel 44 van de Woningwet...
Datum uitspraak: 20-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Niet komen vast te staan dat de UMTS-antennes een gevaar opleveren voor de gezondheid van omwonenden. Van een schending van de door eiser genoemde bepalingen uit de Grondwet en (het...
Datum uitspraak: 27-11-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Weigering toezicht te staken bij recreatiewoning geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
Datum uitspraak: 3-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening in het kader van strafontslag (overtreden visserijwet en herhaald normoverschrijdend gedrag.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature