Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

19 Rechterlijke Uitspraken

19 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting gedaan door Rechtbank Zwolle-Lelystad.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-12-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Weigering machtiging om, na eerdere zuivere aanvaarding, nalatenschap alsnog benificiair te aanvaarden.
Datum uitspraak: 29-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kindertoeslag aangevraagd voor gastouderopvang.
Datum uitspraak: 8-10-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Taak van accountant als zijn cliënt willens en wetens omzet buiten de boeken houdt, het geen leidt tot opleggen naheffingen en vergrijpboetes door de fiscus. Accountant wordt door...
Datum uitspraak: 10-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

AWR -ontbreken opzet -gemotiveerde vrijspraak
Datum uitspraak: 18-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Bewijslast m.b.t. leningen dan wel schenkingen in verhouding tussen moeder en zoon.
Datum uitspraak: 25-10-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

notarisklerk veroordeeld inzake malversaties bij kavelruil
Datum uitspraak: 8-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

kwaliteitsdelict, normadressaat
Datum uitspraak: 31-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak. Non-concurrentiebeding. Ex-werknemer wordt door handhaving niet onbillijk behandeld. Wel beperking in duur. Schending van beding. Ex-werknemer krijgt gelegenheid om zijn...
Datum uitspraak: 21-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Promis; verduistering en valsheid in geschrift; misbruik dienstbetrekking; toepassing artikel 36f Sr zonder teowijzing vordering BP; bewijs- en strafmaatmotivering
Datum uitspraak: 26-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Belastingfraude. De zinsneden ‘tezamen en in vereniging met één of meer natuurlijke perso(n)e(n)’ bedoelt medeplegen volgens artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht ten laste te...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature