Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

6 Rechterlijke Uitspraken

6 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag gedaan door Rechtbank Zutphen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiseres heeft geen aanspraak op huurtoeslag, omdat haar medebewoner niet beschikt over een geldige verblijfsstatus die recht geeft op een toeslag. De wet biedt geen ruimte om...
Datum uitspraak: 9-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Belastingdienst/Toeslagen was gehouden noch bevoegd om op grond van artikel 20 van de Awir tot herziening en terugvordering van huurtoeslag over te gaan. Niet is gebleken van een...
Datum uitspraak: 17-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank verklaart het beroep gegrond.
Datum uitspraak: 19-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Blijkens de Memorie van Toelichting op dit artikellid (Kamerstukken II 1996 – 1997, 25 090, nr. 3) komt de huurder in aanmerking voor huursubsidie als is voldaan aan de in de wet...
Datum uitspraak: 27-5-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitgangspunt is dat het kind zoveel als mogelijk opgroeit in een welstand die aan het inkomen van beide ouders, dus ook aan dat van de man, is gerelateerd. De behoefte wordt berekend als...
Datum uitspraak: 28-12-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is de vraag of het kindgebonden budget in mindering strekt op de behoefte van de minderjarige. De rechtbank ziet geen aanleiding om een bedrag in mindering te brengen op de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature