Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan door Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 7-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Ontheffing Verordening ruimte 2011 verlopen | Verordening ruimte 2014 | (voormalige) bedrijfswoning | geurgevoelig object | voorgrond-/achtergrondbelasting geur | zorgvuldige dialoog |...
Datum uitspraak: 27-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Leges. De heffingsambtenaar heeft leges in rekening gebracht in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw, te gebruiken voor onderhoud en reparatie van...
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad gemeente door aanvrager vergunningen voor exploitatie discotheek niet te informeren over strijdigheid met bestemmingsplan en vertrouwen te wekken dat exploitatie...
Datum uitspraak: 8-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing handhavingsverzoek skatebaan te Middelburg. Geluidhinder. APV-verbod. Beoordelingsvrijheid college. Normenkader ontleend aan Activiteitenbesluit. Besluit vernietigd. Rechtbank...
Datum uitspraak: 29-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Het college van B&W wil nieuwe voorschriften m.b.t. brandveiligheid verbinden aan een bestaande vergunning uit 2007 voor opslag van brandstoffen. Dat kan niet meer o.g.v. art. artikel...
Datum uitspraak: 2-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel nav diverse milieuovertredingen
Datum uitspraak: 13-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verleende omgevingsvergunning voor slopen van zes varkensstallen en het uitbreiden en vernieuwen van een varkensbedrijf. Bestemmingsplan, Natuurbeschermingswet 1998, stikstof en...
Datum uitspraak: 9-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verlenen eervol reorganisatieontslag in verband met overdracht van taken naar regionale uitvoeringsdienst. Beroep ongegrond.
Datum uitspraak: 27-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Sanering van het voormalig Thermphos-terrein in Vlissingen Oost. Kernvraag in dit kort geding is, of de opdracht tot sanering Europees aanbesteed had moeten worden.
Datum uitspraak: 17-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Thermphos (inmiddels failliet) is een bedrijf in Vlissingen-Oost dat fosfor produceert. Vanwege de beƫindiging van de bedrijfsactiviteiten moet het terrein worden opgeruimd/gesaneerd....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature