Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord architect gedaan door Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 26-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een fietspad tussen plaats1 en plaats2 ter hoogte van de {naam dijk}. De rechtbank komt tot de conclusie dat het aanleggen van het fietspad met...
Datum uitspraak: 20-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

‘Is het gebruik van de bedrijfsnaam ‘Lichtarchitectuur’ in strijd met de Wet op de architectentitel? De kantonrechter beantwoordt deze vraag ontkennend.’
Datum uitspraak: 17-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De vennootschap heeft een perceel aan belanghebbende (dga) verkocht. Vervolgens heeft belanghebbende voornoemd perceel tegen een zakelijke prijs aan een derde verkocht. De inspecteur...
Datum uitspraak: 17-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen is niet in geschil dat een voor bebouwing bestemd perceel in de zin van de Btw-richtlijn aan belanghebbende is geleverd. In geschil is of voor de toepassing van de...
Datum uitspraak: 17-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende (vennootschap) heeft een perceel aan de dga verkocht. Vervolgens heeft de dga voornoemd perceel tegen een zakelijke prijs aan een derde verkocht. De inspecteur heeft voor...
Datum uitspraak: 20-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering ex artikel 7:276 BW : Indien de verhuurder de overeenkomst heeft opgezegd op de grond van - kort gezegd - dringend eigen gebruik en de vordering tot beëindiging van de...
Datum uitspraak: 5-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

aanbesteding-onzorgvuldige raming
Datum uitspraak: 1-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Woningbouwproject wordt vanwege de economische crisis niet gerealiseerd. Daar gedaagde (projectontwikkelaar) overeengekomen was dat eiser in 10 jaarlijkse termijnen van € 675.000,00...
Datum uitspraak: 19-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

nakomen raamovereenkomst en bijbehorende side letter
Datum uitspraak: 19-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroepen tegen het besluit van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van elf panden aan de Jan Wierhof 1 tot en met 11 te Tilburg zijn...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature